KlantenservicePaddo's ongevaarlijk, verbod niet nodig
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Paddo's ongevaarlijk, verbod niet nodig

Menu tonen Menu verbergen
De Volkskrant, 28 september 2000

Paddestoelen met hallucinerende werking (paddo's) zijn ongevaarlijk. Er is dan ook geen reden handel en consumptie te verbieden. Wel moet er meer toezicht komen op de kwaliteit van het product en dient de consument beter voorgelicht te worden. Dit staat in een rapport van een commissie die minister Borst van Volksgezondheid adviseert over nieuwe drugs.

Borst en haar collega Korthals van Justitie wilden woensdag nog niet op het advies reageren, omdat er in Den Bosch een proefproces over paddo's gaande is.

De plaatselijke justitie wil er zo achterkomen of de teelt, bewerking en verkoop succesvol te vervolgen zijn.

De rechtbank in Den Bosch sprak ook al uit dat de werkzame stoffen in de paddestoelen, psilocine en psilocybine, geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Maar volgens de rechter is er nu eenmaal een wettelijk verbod en moet dat gehandhaafd worden. De zaak dient nu in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch.

Door internationale verdragen kan Nederland de stoffen psilocine en psilocybine overigens niet uit de Opiumwet halen.

Wel is het volgens een woordvoerder van minister Korthals mogelijk de stoffen binnen de wet over te hevelen naar de categorie minder gevaarlijke middelen. Dan kunnen ze, net als softdrugs, gedoogd worden.

De paddo's hebben een werking die lijkt op die van een lsd-trip, zij het kortduriger. Volgens het Coördinatiepunt Asessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat het advies aan Borst opstelde, zijn de werkzame stoffen erin niet verslavend.

De meeste gebruikers stoppen na een paar keer.

De consumptie is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel kunnen tijdens het trippen paniek- en angst aanvallen optreden, maar gebruikers herstellen daar snel van. Sommigen hebben later last van flashbacks. Gebruikers worden niet gewelddadig (integendeel) en bezorgen geen overlast.

De georganiseerde criminaliteit heeft voorzover bekend geen belangstelling voor de handel in paddo's, merkt het CAM op. Er zijn in Nederland ongeveer honderd verkooppunten. Dat zijn vooral smartshops, die de helft van hun omzet maken met de paddestoelen.

Vooral buitenlandse toeristen hebben belangstelling voor de paddestoelen. Onder Nederlanders neemt de populariteit af. Van de scholieren van twaalf jaar en ouder heeft 4,3 procent ervaring met paddo's.

Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.