BlogKamer voor proef met legale wietteelt
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Kamer voor proef met legale wietteelt

03-11-2005

DEN HAAG / EINDHOVEN - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een experiment komt met legale wietteelt. Een halfjaar geleden wees een kleine meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP dit nog af, maar de liberalen zijn van mening veranderd, bleek woensdag tijdens een overleg in de Kamer.

Die koerswijziging betekent een doorbraak in het softdrugsbeleid. De verkoop van wiet in coffeeshops wordt al jaren toegestaan, maar ten aanzien van de teelt en inkoop van wiet was zo’n gedoogbeleid tot nu toe onbespreekbaar.

In 2000 nam een Kamermeerderheid een voorstel aan om de productie van softdrugs te legaliseren, maar het kabinet-Kok II voerde deze motie niet uit omdat bij de stemming Kamerleden hadden ontbroken die daartegen waren. Coffeeshops betrekken hun waar nu van criminelen en thuiskwekers.

PvdA, VVD, D66 en GroenLinks noemden Amsterdam en Maastricht als eventuele steden om een experiment te beginnen. Onduidelijk is hoe de proef eruit gaat zien. Al deze partijen hebben hun eigen variant op tafel gelegd. De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) zijn tegen omdat internationale verdragen dit niet zouden toestaan.

Burgemeester Leers van Maastricht, die zich ontpopte als pleitbezorger voor een experiment met legale wietteelt, sprak gisteren van ‘zeer verheugend nieuws’.

Bron: De Volkskrant


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.