BlogDe verkiezingen 2017 en drugs (deel I)
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

De verkiezingen 2017 en drugs (deel I)

09-02-2017

Op woensdag 15 maart vinden er weer Tweede Kamerverkiezingen plaats. Politiek gaat over veel onderwerpen maar bij Azarius willen we ons echter concentreren op de vraag wat de politieke partijen te zeggen hebben over drugs. Op deze manier kun je een weloverwogen keuze maken aan de hand van een onderwerp dat eigenlijk te weinig aandacht krijgt. In het eerste deel concentreren we ons op de partijen die een onvoldoende scoren.

CDA, ChristenUnie, SGP (2)

We gooien de christelijke partijen wegens afkijken op een hoop. Wat is het toch met christelijke partijen en drugs? Nergens in de Bijbel wordt gerept over drugs, laat staan een verbod. Geen cannabis, geen LSD, geen paddo’s, geen heroïne, geen 11de gebod dat je geen coffeeshops mag beginnen, helemaal niets. Aan de andere kant kunnen we ervan uitgaan dat de God die alles schiep bijvoorbeeld ook de cannabisplant bedacht. Dus in zekere zin is cannabis verbieden, God in twijfel trekken.

Nu weer terug naar de realiteit. Het CDA bespreekt in het partijprogramma coffeeshops en synthetische drugs in het hoofdstuk over Veiligheid waardoor meteen een criminele associatie wordt gelegd. Coffeeshops zijn een poel des verderfs waar nog net geen terroristisch aanslagen worden beraamd. Volgens het CDA is het Nederlands drugsbeleid failliet en is de productie van wiet en andere soorten middelen vooral bedoeld voor de export. Oplossing: het sluiten van alle coffeeshops en bezit van harddrugs wordt niet meer gedoogd. Ook het in bezit hebben van grootschalige hoeveelheden legale chemische stoffen moet strafbaar worden omdat je er misschien synthetische drugs mee zou kunnen produceren.

De toon van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie is positiever dan het CDA. Totdat drugs ter sprake komen en men gewoon stelt: “Drugsgebruik is niet onschuldig omdat het leidt tot verslaving en daarbij behorende gezondheidsklachten.” Geen onderscheid van middelen, alles is verslavend en heeft van Nederland een doorvoerhaven gemaakt voor Europa. Oplossing: afschaffen van het gedoogbeleid.

SGP is traditioneel het strengst in de christelijke leer. In het verkiezingsprogramma gaat de partij uitvoerig in op drugs en waarom alles per direct dient te worden verboden. Het huidige drugsbeleid wordt als problematisch omschreven. Dit alles op een manier die lijkt aan te sturen op legalisering. Maar helaas, zonder onderbouwing wordt legalisering afgedaan als een schijnoplossing. Dus:

  • Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft.
  • Coffeeshops worden gesloten.
  • De productie van drugs blijft altijd strafbaar.
  • Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen: beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid.
  • Iedereen op zondag twee keer naar de kerk
Dat laatste is overigens niet waar, maar gezellig wordt het niet op deze manier.

PVV (1)

Een geval apart want in het partijprogramma staat helemaal niets over drugs. Aangezien de partijnaam ironisch is bedoeld hoeft het niet te verbazen dat de PVV de afgelopen jaren altijd tegenstemt als men probeert de Opiumwet te versoepelen of de wietteelt te reguleren. Je huiswerk niet inleveren is altijd een 1. Plus een schorsing wegens pesten.

VVD (5)

Er was lange tijd twijfel over de VVD, maar uiteindelijk komen de voormalige liberalen bij de zittenblijvers terecht. Premier Rutte is afgelopen partijcongres onder druk komen te staan om zijn starre houding ten opzichte van cannabis te laten varen. In het verkiezingsprogramma wordt natuurlijk eerst negatief uitgepakt over coffeeshops die bij overlast meteen gesloten moeten worden. Maar daarna volgt:

“Wij willen van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden.”

Niet te vroeg juichen: “Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt.” Over andere middelen wordt niet gerept.

Het grote probleem is dat de VVD een hele slechte naam heeft dankzij een reeks falende ministers en staatssecretarissen van Justitie die enorme schade hebben toegebracht aan het gedoogbeleid. Bovendien zit de VVD al 40 jaar continu in regeringen en heeft de partij nooit het initiatief genomen om een echt liberaal standpunt in praktijk te brengen. Wanneer, met bijvoorbeeld het CDA, over een mogelijk rechtse coalitie moet worden onderhandeld zal de VVD zonder twijfel de regulering van cannabis direct opofferen. Dus vanwege herhaaldelijk ongeïnspireerd gedrag toch een onvoldoende. Wellicht dat een herkansing tot beter resultaat leidt.

Volgende week bespreken we de partijen die een voldoende scoren.

Auteur: El DuqueBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.