Blog'The War on Drugs' gaat tegen de natuur in
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

'The War on Drugs' gaat tegen de natuur in

15-05-2015

Wanneer je aan mensen op straat vraagt of zij het eens zijn met het verbod op verdovende middelen, zullen veel van hen instemmend antwoorden. De vraag is echter of een drugsvrije wereld - zoals de Verenigde Naties nastreven - een realistisch doel is.

Ook dieren gebruiken middelen

Laten we voorop stellen dat mensen niet de enigen zijn die hun bewustzijn af en toe wensen te veranderen. Enkele weken geleden publiceerde Azarius al een artikel waarin elf dieren werden genoemd die graag high worden. Gebruik van psychoactieve stoffen is dus niet alleen voor mensen weggelegd.

Kinderen zijn ook gefascineerd door bewustzijnsverandering

Wanneer we verder kijken naar kinderen, zien we dat ook zij de behoefte hebben om te onderzoeken hoe het bewustzijn kan veranderen. Hoe vaak heb je immers zelf niet als kind rondjes om je as gedraaid en je verwonderd over het effect hiervan?

In veel oude culturen was het gebruik van middelen normaal

Naast kinderen en dieren zien we dat veel oude culturen evengoed het gebruik van middelen omarmden. In het oude China werd bijvoorbeeld coca gecultiveerd. En bij de Grieken was het gebruikelijk om eens per jaar een groot feest te vieren waarbij een psychoactieve drank werd geschonken. Deze drank werd gemaakt van moederkoren: een schimmel op graan die LSA bevat. De inheemse bevolking in het Amazonegebied gebruikt tot op de dag van vandaag een breed scala aan psychoactieve planten.

In Nederland heerste rond het jaar nul een Germaanse sjamanistische cultuur, waarbij psychoactieve planten werden gebruikt. De Kelten maakten op hun beurt gebruik van opium. Aan veel van deze tradities kwam een eind door de opkomst van het christendom dat uitdroeg dat er slechts één weg is naar God en dat is: bidden. Psychoactieve stoffen werden daarom verboden.

Eleusische mysteriën War on Drugs

Slechts tien procent van de gebruikers ervaart problemen

Het gebruik van drugs is echter een natuurlijke behoefte. Volgens de Amerikaanse professor Siegel is het naast eten, drinken en seks zelfs de vierde drive van de mens. Ieder mens zou volgens hem van nature de behoefte hebben om te onderzoeken hoe hij zijn bewustzijn kan veranderen.

Vanwege doorlopende propaganda zijn we echter gaan geloven dat elke vorm van drugsgebruik slecht is. Volgens de United Nations Office on Drug Control, de grote instantie achter de War on Drugs ervaart slechts tien procent van de gebruikers problemen met drugs. De andere negentig procent gebruikt dus middelen zonder iemand tot last te zijn en zonder zichzelf te schaden.

Natuurlijk is het nog steeds een interessante vraag waarom die tien procent problemen ervaart. Ook hiervoor kunnen we misschien een antwoord vinden in de dierenwereld...

Mongoose War on Drugs

Hoe drugsproblemen ontstaan

Zoals in het eerdere artikel werd beschreven, at een mangoest pas van klimmende winde toen hij verdriet had: hij wilde dus ontsnappen aan zijn gevoel. Het gebruik van middelen gebeurt dus om twee verschillende redenen: nieuwsgierigheid en ontsnappen aan de realiteit.

Het mag duidelijk zijn dat drugsproblemen vooral zullen voorkomen in de groep gebruikers met de drang te ontsnappen. Als deze mensen het normale leven niet kunnen verdragen zal deze behoefte blijven bestaan. Willen we drugsproblemen oplossen, dan zullen we naar de onderliggende reden moeten kijken en ons afvragen waarom iemand geen maat kan houden.

Middelen in zijn geheel verbieden heeft geen zin. Het is zelfs belachelijk, omdat het (zoals uit het onderzoek van professor Siegel blijkt) het een natuurlijke drang is deze te gebruiken. Een grote groep mensen zal daarom altijd blijven zoeken naar alternatieven en daar zelfs de wet voor overtreden. Je kunt immers ook moeilijk stoppen met eten en drinken.

Bron

-Why animals eat psychoactive plants - Boingboing.net.Geschreven door: SofieBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.