BlogAuroville, een alternatieve levenswijze
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Auroville, een alternatieve levenswijze

18-06-2012

Auroville is stad in het noorden van Pondicherry, Tamil Nadu, in India. Het was in 1968 opgericht door een Franse vrouw, Mirra Alfassa (Mirra Richard), beter bekend als 'de Moeder'. Ze was de metgezel van de Indiase filosoof Sri Aurobindo.

Het stadje is "een plek voor een universele gemeenschap, waar mannen en vrouwen in vrede en harmonie kunnen leven, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst en politieke idealen". In het handvest van de stad staat op nummer 1: "Auroville behoort tot niemand in het bijzonder. Auroville behoort aan de mensheid als geheel. Maar om in Auroville te kunnen wonen, moet je de welwillende dienaar zijn van het Goddelijke Bewustzijn."

De inwoners van Auroville zijn van 45 verschillende nationaliteiten. In het begin was Auroville gebouwd in een woestijn, maar de eerste inwoners ('aurovilians') hebben de stad omgetoverd tot een waar tropisch paradijs op de rode rotsen.

Dit is een unieke ervaring voor de menselijke eenheid en transformatie van het bewustzijn, door middel van een duurzame levensstijl. Een doel van Auroville is om geheel zelfstandig te zijn.

De stad werd ontworpen door Roger Anger, een Franse architect. Auroville ziet eruit als een spiraalvormig stelsel, dat doet denken aan het spirituele; de gemeenschap tussen mens en natuur. De stad werd gepland om 50.000 mensen te huisvesten, hoewel er op dit moment zo'n 2.000 mensen wonen. Deze aurovilians hebben geen leider, geen hiërarchie. Echter is het een ongeschreven wet dat leeftijd kent een zekere morele autoriteit geeft.

Wat kom je allemaal tegen in Auroville?

Het is opgedeeld in een aantal aparte gebieden. Matrimandir, de 'Soul of the City' is de spirituele kern van de stad. In het noorden is er een industrieel gebied waar er volgens eco-vriendelijke methodes geproduceerd wordt en wat uiteindelijk compleet zelfvoorzienend moet zijn. Uiteraard een groot woongedeelte rondom. Het internationale gebied dat er op gericht is een voorbeeld te zijn van saamhorigheid. Het culturele centrum waar alle educatie voorzieningen te vinden zijn en tot slot de groene gordel, bestaand uit organische boerderijen, zuivelbedrijven, boomgaarden, bossen en wildgebieden.

Bron / Meer informatie

www.auroville.orgBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.