BlogPaddoverbod te makkelijk
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Paddoverbod te makkelijk

04-02-2008

DEN HAAG - Minister Ab Klink van Volksgezondheid is bij zijn besluit om de paddo's te verbieden te makkelijk voorbijgegaan aan de aanbevelingen van zijn eigen onderzoekers om dat niet te doen. Hij had daarvoor geen 'steekhoudende argumenten'.

Die kritiek komt van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR), het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer.

Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), het belangrijkste adviesorgaan van Klink op dit vlak, concludeerde in oktober dat het gebruik van paddo's 'een dusdanig laag risico oplevert voor de individuele gezondheid en de samenleving dat een verbod een te zwaar middel is in verhouding met de overlast en schade door het gebruik.'

Toch hield Klink (CDA) vast aan een verbod. Hij vond zijn adviesorgaan 'onvoldoende realistisch', zo schreef hij aan de Tweede Kamer. Maar daar bleef het ook bij, volgens het BOR: 'Bij de onderbouwing waarom voorbij wordt gegaan aan de redenering van het CAM, wordt geen gebruik gemaakt van steekhoudende argumenten.'Lees verder:
www.vlos.nl

Update: Minister Klink heeft inmiddels op deze uitspraken van het BOR gereageerd. Lees zijn reactie hier: Kamerstuk, 4 februari 2008Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.