BlogNederland sluit smartshops
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Nederland sluit smartshops

30-11--0001

Amsterdam - Burgemeester Cohen heeft besloten twee smartshops aan de Nieuwendijk voor onbepaalde tijd te sluiten. Op 6 februari jl. heeft er in

drie smartshops in het stadsdeel Centrum een integrale controle plaatsgevonden, uitgevoerd door de Politie Amsterdam-Amstelland, de Inspectie voor

de Volksgezondheid (IGZ), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de Belastingdienst, de Douane en de Algemene Inspectie Dienst (AID). Bij twee van

de drie smartshops is er aanleiding om over te gaan tot sluiting, een smartshop heeft een bestuurlijke waarschuwing gekregen. Dit heeft de gemeente

Amsterdam dinsdag bekendgemaakt

'Uit de politierapportage is gebleken dat er bij Smartshop ‘Force Blue’ tijdens de controle een aantal wapens, amfetamine en hasjiesj is

aangetroffen. Op basis van deze feiten is besloten de smartshop voor onbepaalde tijd te sluiten', aldus de gemeente.

'De exploitant van Smartshop ‘Sigarenmagazijn Rembrandt’ heeft in januari jl. een bestuurlijke waarschuwing gekregen voor het bezit van

chocoladerepen met de verboden stoffen psilocine en psilocybine. In die waarschuwing staat dat de smartshop voor onbepaalde tijd kan worden

gesloten als opnieuw een overtreding van de Opiumwet wordt geconstateerd. Tijdens de controle op 6 februari is er opnieuw een handelshoeveelheid

drugs aangetroffen die verboden is op grond van de Opiumwet. Dit heeft de burgemeester doen besluiten om over te gaan tot sluiting van de smartshop

voor onbepaalde tijd.

Ook is er een derde smartshop gecontroleerd. Die heeft een bestuurlijke waarschuwing gekregen.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.