EncyclopedieNoötropica
 • $

$ 0, -

US$ 0,00

Noötropica - Encyclopedie

Menu tonen Menu verbergen

Noötropica

0 Reacties

nootropica

Noötropische supplementen kun je vinden in de online smartshop.

Noötropica (in het Engels: nootropics) zijn kruiden, aminozuren of geneesmiddelen die de cognitieve functies verbeteren, zonder schadelijke bijwerkingen te hebben. Een stof als amfetamine is dus geen nootropic. De reactiesnelheid en concentratie nemen na innamen van dit middel weliswaar toe, maar je kunt deze stof niet zonder gevaar iedere dag gebruiken. Noötropica zijn daarentegen veilig in gebruik.

De term nootropic is afgeleid van de twee Griekse woorden ‘nous’ dat ‘intellect’ betekent en ‘trepein’ dat ‘wenden’ betekent. Een andere naam voor noötropica is een smartdrugs. De term smartdrugs wordt ook gebruikt om een middel aan te duiden dat een stimulerende, verdovende of psychedelische werking heeft, maar dat niet op de opiumlijst staat.

Deze psychoactieve middelen kunnen daarom in winkels verkocht worden, waaronder in smartshops. De meeste middelen die echter in smartshops worden verkocht, zorgen er niet voor dat de cognitieve vermogens verbeteren. Om verwarring te voorkomen zal in dit artikel alleen worden gesproken over noötropica.

Geschiedenis noötropica

Al sinds mensenheugenis worden kruiden ingezet om de cognitieve vermogens te verbeteren. Zo schreven de Chinezen duizenden jaren geleden reeds ginkgo biloba en huperzine A voor om de cognitieve vermogens te vergroten en vergeetachtigheid tegen te gaan. [1]

In India schrijft men al eeuwenlang bacopa voor om de hersenfunctie te verbeteren. Deze plant zorgt ervoor dat de doorbloeding in de hersenen verhoogt en gaat het verval tegen. [2] Zo zijn er tal van voorbeelden uit de geschiedenis aan te halen van volkeren die noötropische kruiden inzetten.

De Roemeense doctor Corneliu Giurgea introduceerde voor het eerst de term nootropic.

In 1960 werd echter het eerste farmaceutische medicijn ontwikkeld dat de cognitieve vermogens verbeterde. Het heette Piracetam. Dit middel was in eerste instantie bedoeld om reisziekte te voorkomen. Pas na tien jaar werd onderzocht of het mogelijk het geheugen kon verbeteren, wat het geval bleek. [3]

Piracetam wordt nog steeds gebruikt. Er zijn echter in loop der tijd ook vele andere synthetische middelen op de markt gekomen, waardoor cognitieve functies kunnen verbeteren.

Wetgeving noötropica

Kruiden en aminozuren met een noötropische werking zijn over het algemeen legaal. Vanaf 14 december 2012 is er echter een nieuwe wetgeving ingegaan omtrent gezondheidsclaims. Alleen claims die middels gedegen dubbelblind onderzoek zijn aangetoond, mogen op de verpakking van een product staan. Er is een raad die beslist welke claims wel en niet op verpakkingen mogen komen te staan.

Omdat dubbelblind onderzoeken zeer kostbaar zijn, worden deze zelden uitgevoerd om de werking van een kruid aan tonen. De exorbitant hoge kosten kunnen alleen worden terugverdiend als er een medicament uitrolt dat te patenteren valt. Kruiden zijn niet te patenteren en worden daarom minder vaak gedegen onderzocht.

Er zijn echter genoeg andere soorten wetenschappelijk onderzoek die de werking van bepaalde kruiden aantonen. Daar komt bij dat duizend jaar ervaring met een bepaald middel ook waardevolle informatie kan opleveren. Toch mag deze informatie niet gedeeld worden.

Hierdoor is het erg lastig geworden om plantaardige noötropica te verkopen. Als je immers niet mag aangeven waar een middel voor dient, is het moeilijk zo een product te verkopen. Het is echter niet verboden om advies te geven, maar dit mag niet aan een bepaald product worden gekoppeld. De klant moet dus ergens anders dan de leverancier de informatie van het product vandaan halen. Dit is uiteraard een lastige situatie, waar ook Azarius soms last van heeft. .

Voor de meeste chemische noötropica geldt dat ze onder de medicijnwet vallen. Ook al hebben deze middelen geen gevaarlijke bijwerkingen, ze mogen niet zonder recept worden verkocht.

Soorten noötropica


Kruiden of plantaardige extracten

Er zijn een groot aantal kruiden die een noötropische werking hebben. Kruiden zijn vaak minder krachtig dan de synthetische geneesmiddelen, maar zijn over het algemeen wel veiliger en gemakkelijker om aan te komen.

De werkingsmechanismen van plantaardige noötropica zijn zeer divers. Zo zullen sommige extracten de doorbloeding in de hersenen verbeteren, andere gaan schade aan de zenuwen tegen, weer andere spelen in op de balans van neurotransmitters in het hoofd. Het is mogelijk om bepaalde nootropic kruiden te combineren, waardoor het effect sterker wordt.

De vier bekendste plantaardige noötropica zijn:

 • Ginkgo (Ginkgo biloba) staat al eeuwenlang bekend om zijn hersenbeschermende werking. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat inname van dit kruid ervoor zorgt dat cognitieve en sociale vermogens van dementie-patiënten significant verbetert. [4]
 • Brahmi (Bacopa monniera) zorgt ervoor dat het enzym dat acetylcholine afbreekt wordt geremd. Hierdoor stijgt het gehalte acetylcholine in de hersenen, wat gunstig is, omdat deze stof nodig is voor een goede hersenwerking. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de cognitieve vermogens van dementie-patiënten hierdoor verbetert.
 • Huperzine A is een zenuwbeschermer. Het remt verder net als bacopa de afbraak van acetylcholine en heeft daardoor een heilzaam effect op Alzheimerpatiënten. [2]
 • Vinpocetine is een afgeleide stof van vincamine. Deze stof komt van naturen voor in het kruid alikruik. Door middel van een placebo-onderzoek is aangetoond dat vinpocetine het geheugen van vrouwen verbetert. [5]

Racetams

Noötropisch supplement

Piracetam was de eerste farmaceutische nootropic die is ontwikkeld en behoort tot de groep Racetams. Hierna zijn er ongeveer twintig andere soorten racetams ontwikkeld. De bekendste zijn: Aniracetam, Oxiracetam en Pramiracetam. Alle racetams hebben eenzelfde werkingsmechanisme, waarbij bepaalde receptoren in de hersenen worden gestimuleerd, zodat acetylcholine wordt vrijgegeven. [6]

Zoals al eerder uitgelegd is de neurotransmitter acetylcholine nodig voor een goede hersenwerking. Sommige racetams stimuleren ook de glutamaat receptor. Glutamaat is ook een belangrijke neurotransmitter, vooral als het gaat om de kwaliteit van het geheugen en het leervermogen. Sommige racetams hebben dus een dubbele werking.

Een neurotransmitter is een stof die wordt vrijgegeven aan het uiteinde van een zenuw, om vervolgens te hechten aan het begin van een aanliggende zenuw. Hij steekt als het ware een kleine kloof over, die ook wel een synaps wordt genoemd. Een neurotransmitter brengt op die manier een boodschap over van het einde van de ene zenuw naar het begin van de andere zenuw. Heb je onvoldoende neurotransmitters dan werken je hersenen niet optimaal.

Choline

Choline wordt vaak samen gebruikt tezamen met racetams, om zo het effect van deze farmaceutica te versterken. [7] Zoals al eerder gezegd, stimuleren racetams bepaalde receptoren, waardoor de stof acetylcholine wordt aangemaakt vanuit choline. Wanneer er meer choline in de hersenen aanwezig is, kan er ook meer acetylcholine worden gevormd. Daarom versterkt de innamen van choline de werking van racetams. Naast choline worden er ook andere acetylcholine tussenproducten gebruikt in combinatie met racetams, zoals acetyl-L-carnitine.

Ampakines

Ampakines zijn relatief nieuwe medicijnen met de sterkste noötropische werking. Deze stoffen lijken 1000 maal keer zo potent lijkt te zijn als piracetam. Sunifiram en Unifram zijn twee ampakines.

Ze stimuleren de AMPA- en NDMA-receptoren, waardoor het glutamaatgehalte in de hersenen stijgt. Ook laten zij het acetylcholinegehalte stijgen. [8] Ampakines hebben dan ook een positief effect op het verhogen van de aandachtsspanne en alertheid. In tegenstelling tot amfetamine-achtige stoffen, zoals ritalin, hebben ze geen bijwerkingen zoals rusteloosheid, slapeloosheid en angst. Helaas is er nog te weinig onderzoek gedaan om iets over de langetermijneffecten te zeggen.

Vitamine B derivaten

Een klein aantal synthetische noötropica is afgeleid van de klasse B-vitamines. Sulbutiamine is bijvoorbeeld een derivaat van vitamine B1. Deze stof zorgt er ook voor dat er meer acetylcholine vrijkomt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat suppletie van Sulbutiamine het geheugen verbetert, meer energie laat vrijkomen en de alertheid verhoogt. Onderzoek op ratten heeft aangetoond dat zij sneller een taak kunnen leren als zij dit middel toegediend krijgen. [9]

Peptides

Een peptide is een eiwitverbinding. Er zijn verschillende soorten noötropische peptide beschikbaar. Verreweg de meest bekendste is Noopept (N-fenylacetyl-Lprolylglycine ethylester). Dit middel is afgeleid van racetams. Zijn krachtige werking heeft het vooral te danken aan het feit het een peptide is, waardoor het gemakkelijk de bloed hersenbarrière kan oversteken. Hierdoor zorgt een lagere dosis voor eenzelfde krachtig effect als bij racetams. Noopept stimuleert vooral de AMPA-receptor. Deze is verantwoordelijk voor het vrijgeven van glutamaat. [10]

Amino acids

Het aminozuur acetyl-L-carnitine lijkt qua structuur heel erg op L-carnitine, ookal heeft L-carnitine een meer lichamelijk effect. Het is noodzakelijk voor het afgeven van energie in cellen. Aan de andere kant kan Acetyl-L-carnitine eenvoudig de bloed-hersenwand passeren en stimuleert het de productie van acetylcholine door de hersenen, wat betekent dat het voornamelijk op een psychologisch niveau werkt. [11]

Overige medicijnen

Behalve afgeleiden van racetams zijn er ook andere medicijnen die de cognitieve functies verbeteren. Nogmaals, om het een nootropic te noemen, mag het geen bijwerkingen hebben. Het medicijn Adderall verbetert weliswaar de cognitieve vermogens, maar werkt tegelijkertijd stimulerend. Hetzelfde geldt voor het medicijn Ritalin, een aan amfetamine verwante stof, die wordt ingezet om de concentratie van ADHD-patiënten te verbeteren.

Er zijn echter ook medicijnen die geen stimulerende werking hebben, maar wel de concentratie vergroten. Modafinil is zo een medicijn. Het exacte werkingsmechanisme is niet bekend, maar het blijkt het concentratievermogen te verbeteren van mensen die ADHD hebben. Daarnaast gaat het slaapproblemen tegen en kan het cocaïne verslaafden helpen af te kicken. [12]

Medische toepassingen

Omdat noötropica het geheugen verbeteren en de cognitieve vermogens verhogen, ligt het voor de hand dat deze middelen vooral worden onderzocht met betrekking tot dementie-patiënten. Om zeker te zijn of dementie-patiënten baat hebben bij dergelijke middelen, dient men dit dubbelblind te onderzoeken. Zoekend in de Pubmed data-base en we kunnen de volgende conclusies trekken:

 1. Het is wetenschappelijk bewezen dat dementie-patiënten baat hebben bij een extract van ginkgo biloba. [13]
 2. De andere genoemde kruiden in dit artikel zijn helaas niet onderworpen aan een dubbelblind studie. Daarom valt niet met zekerheid te zeggen dat ze van betekenis kunnen zijn voor dementie-patiënten.
 3. Het medicijn Piracetam is wel onderworpen aan een dubbelblind studie en het blijkt juist dat dit middel geen enkel positief effect heeft op degene de lijden aan dementie. [14]
 4. Het gebruik van acetyl-L-carnitine gecombineerd met andere supplementen blijkt eveneens geen heilzaam effect te hebben op Alzheimerpatiënten. [15]
 5. Sulbutiamine werd dubbelblind onderzocht en bleek bepaalde cognitieve functies bij Alzheimerpatiënten te vergroten. [16]
 6. Er zijn dus wel een aantal hoopvolle resultaten die dementie-patiënten mogelijk kunnen helpen. Helaas zijn dit er minder dan je zou verwachten op basis van het vele onderzoek op muizen. Voor een betere behandeling tegen dementie dient er daarom nog veel meer onderzoek te worden gedaan.

  Ginkgo (Ginkgo biloba) nootropic

  Combinaties

  Sommigen beweren dat het gebruik van noopept enkele dagen voordat men een trip neemt resulteert in sterkere visuele effecten. Hiervoor is uiteraard geen wetenschappelijk bewijs, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat het schadelijk is.

  Verder kunnen bepaalde noötropica elkaars effect versterken. De combinatie van Piretam met choline is zeer bekend. Zo kunnen ook de kruiden ginkgo biloba en bacopa of huperzine A met elkaar gecombineerd worden. Deze zullen elkaars werking versterken, omdat ze aangrijpen op een ander werkingsmechanisme. Ze zijn verder zonder gevaar naast elkaar te gebruiken.

  Bijwerkingen

  Ondanks dat een middel pas een nootropic mag worden genoemd als het geen bijwerkingen heeft, is het toch mogelijk dat je enige bijwerkingen kunt ervaren na het innemen van een noötropisch middel. Denk aan een lichte vorm van misselijkheid, lichte duizelingen en toegenomen eetlust. Deze bijwerkingen zijn echter nooit van dusdanige aard dat de gezondheid in gevaar komt..

  Contra-indicaties

  Er zijn bepaalde situaties waarin noötropica niet genomen mogen worden. Hieronder wordt per groep de contra-indicaties besproken:

  Racetams dien je niet te gebruiken als je de ziekte van Huntington - een bepaalde vorm van dementie - hebt. Tics, bewegingsstoornissen en psychische klachten kunnen dan juist verergeren.

  Choline moet men niet gebruiken als men manisch depressief is, omdat hierdoor de depressieve periodes versterken.

  Sulbutiamine (vitamine B1 derivaat) mag ook niet worden gebruikt als men lijdt aan een bipolaire stoornis. Zeker niet als men hier medicatie voor slikt.

  Amkanines zijn weinig onderzocht, daarom is er nog weinig bekend over contra-indicaties. Het is om die reden verstandiger een middel te kiezen dat reeds op veiligheid is getest.

  Noopept is geen officieel medicijn, daarom is er weinig te vinden over mogelijke contra-indicaties. Het lijkt er echter op dat ook dit middel niet gebruikt moet worden als men een bipolaire stoornis heeft. Wat ook logisch is, omdat het een afgeleide is van Racetams.

  Bronnen

  1. Ginkgo biloba extract protects brain neurons against oxidative stress induced by hydrogen peroxide, Y Oyama, L Chikahisa, T Ueha, K Kanemaru, K Noda - Brain research, 1996 – Elsevier
  2. The chronic effects of an extract of Bacopa monniera (Brahmi) on cognitive function in healthy human subjects, C Stough, J Lloyd, J Clarke, L Downey, C Hutchison 2001 – Springer
  3. The nootropic concept and its prospective implications CE Giurgea - Drug Development Research, 1982 - Wiley Online Library
  4. A placebo-controlled, double-blind, randomized trial of an extract of Ginkgo biloba fordementia PL Le Bars, MM Katz, N Berman, TM Itil… - Jama, 1997 - jama.jamanetwork.com
  5. Psychopharmacological effects of vinpocetine in normal healthy volunteers Z Subhan, I Hindmarch - European journal of clinical pharmacology, 1985 – Springer
  6. Interactions between oxiracetam, aniracetam and scopolamine on behavior and brainacetylcholine G Spignoli, G Pepeu - Pharmacology Biochemistry and Behavior, 1987 – Elsevier
  7. Profound effects of combining choline and piracetam on memory enhancement and cholinergic function in aged rats RT Bartus, RL Dean, KA Sherman, E Friedman… - Neurobiology of …, 1981 – Elsevier
  8. Novel nootropic drug sunifiram enhances hippocampal synaptic efficacy via glycine‐binding site of N‐methyl‐D‐aspartate receptor S Moriguchi, T Tanaka, T Narahashi… - …, 2013 - Wiley Online Library
  9. Chronic administration of sulbutiamine improves long term memory formation in mice: possible cholinergic mediation J Micheau, TP Durkin, C Destrade, Y Rolland… - Pharmacology …, 1985 - Elsevier
  10. [Studying specific effects of nootropic drugs on glutamate receptors in the rat brain]. II Firstova, EV Vasil'eva, GI Kovalev - Eksperimental'naia i …, 2010 - europepmc.org
  11. Acetyl-L-carnitine enhances acetylcholine release in the striatum and hippocampus of awake freely moving rats A Imperato, MT Ramacci, L Angelucci - Neuroscience letters, 1989 - Elsevier
  12. A systematic review of modafinil: potential clinical uses and mechanisms of action JS Ballon, D Feifel - Journal of clinical Psychiatry, 2006 - josephmatta.com
  13. Proof of efficacy of the Ginkgo biloba special extract EGb 761 in outpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the Alzheimer type or multi-infarct dementia. Kanowski S, Herrmann WM, Stephan K, Wierich W, Hörr R. Phytomedicine. 1997 Mar;4(1):3-13. doi: 10.1016/S0944-7113(97)80021-9.
  14. Pharmakopsychiatr Neuropsychopharmakol. 1977 Mar;10(2):49-56. A double blind investigation of piracetam (Nootropil) vs placebo in geriatric memory. Abuzzahab FS Sr, Merwin GE, Zimmermann RL, Sherman MC.
  15. A Phase II Randomized Clinical Trial of a Nutritional Formulation for Cognition and Mood in Alzheimer's Disease. Remington R, Bechtel C, Larsen D, Samar A, Doshanjh L, Fishman P, Luo Y, Smyers K, Page R, Morrell C, Shea TB.
  16. [Effects of the association of sulbutiamine with an acetylcholinesterase inhibitor in early stage and moderate Alzheimer disease]. Ollat H1, Laurent B, Bakchine S, Michel BF, Touchon J, Dubois B. Encephale. 2007 Mar-Apr;33(2):211-5.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.