EncyclopedieLSD
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

LSD - Encyclopedie

Menu tonen Menu verbergen

LSD

0 Reacties

LSD is geclassificeerd als een hard drug en het is daarom illegaal om te produceren of verkopen. We bieden echter wel Hawaiian Baby Woodrose en andere LSA zaden aan, waarvan gezegd wordt dat de effecten vergelijkbaar zijn met LSD.

Wat is LSD?

LSD is de bekendste en meest onderzochte psychedelische drug. Het is de standaard waarmee andere drugs vergeleken worden. Het is al actief bij extreem lage doseringen en komt meestal voor op een papiertje of in vloeibare vorm.

Geschiedenis

1938: Albert Hofmann, een chemicus die werkte voor Sandoz Pharmaceutical, synthetiseerde LSD-25 voor het eerst in Basel, Zwitserland toen hij zocht naar een bloed stimulant. Onderzoek naar LSD werd pas vijf jaar later voortgezet. 16 april 1943: Albert Hofmann krijgt per ongeluk een kleine hoeveelheid LSD binnen. Dit is het eerste menselijke experiment met zuivere LSD-25. Hij vermeld "een onafgebroken stroom van fantastische beelden" te hebben gezien; "buitengewone figuren met een intens kaleidoscoopachtig kleurenspel". De trip duurde iets meer dan twee uur.
19 april 1943: Albert Hofmann neemt voor het eerst opzettelijk LSD (250 ug).
1952: Charles Savage publiceert voor het eerst een onderzoek over het gebruik van LSD ter behandeling van depressies.

Ondertussen hebben er interessante ontwikkelingen plaatsgevonden. Het meest opvallend was dat de CIA interesse toonde in de drug. De organisatie was vooral nieuwsgierig naar de mogelijkheden van LSD ter gebruik bij ondervraging en het sturen van gedachten (zie MK-ULTRA), en ook voor grootschalige manipulatie van de bevolking. De CIA deed uitgebreid onderzoek naar LSD, waarvan het grootste deel vernietigd is.

Enkele deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid waren betrokken bij LSD-onderzoek. Meest bekend zijn professoren in de psychologie aan Harvard Drs. Timothy Leary en Richard Alpert (later bekend als Ram Dass), die overtuigd raakten dat LSD grootste mogelijkheden biedt voor spirituele groei. Hun onderzoek werd steeds meer esoterisch en controversieel, want het legde links tussen LSD trips en de staat van verlichting als die waar in veel mystieke tradities naar gestreefd wordt. Ze werden door de traditionele academische gemeenschap aan de kant gezet, en zo de toegang ontboden tot het legaal verkrijgen van de drug voor wetenschappelijk onderzoek. Leary werd door CIA agenten benaderd, die hem gezuiverde LSD-25 verschaften. Hij en Dr. Alpert zorgden dat dit voor een groter deel van het publiek toegankelijk gemaakt werd. Zijn experimenten verloren hun wetenschappelijke waarde, en het stel verwerd tot spirituele goeroes van de tegencultuur. Ze maakten LSD tot een huishoudelijk merk onder de hippies van de jaren '60. De drug werd in de Verenigde Staten verboden in 1967, zowel voor wetenschappelijk en therapeutisch gebruik als individueel gebruik voor onderzoek en recreatie. Veel andere landen volgenden kort hierop.

Sinds 1967 vond er wel LSD gebruik voor recreationele en therapeutische doeleinden plaats, mogelijk gemaakt door de zwarte markt en de populaire vraag naar de drug. Legale academische onderzoeksexperimenten naar de effecten en werkingsmechanismen van LSD worden indicidenteel nog wel uitgevoerd, maar vrijwel nooit met menselijke testpersonen.

In 1979 publiceerde Albert Hofmann "LSD: My problem child" dat werd gevolgd door veel andere boeken van andere schrijvers.

Chemistry

D-lysergic acid diethylamide (LSD) is een synthetische chemische afgeleide van ergot alkaloiden die worden geproduceerd door ergotschimmels die op stro groeien. Als chemische substantie wordt LSD snel door het lichaam afgebroken en zelfs nog voordat de trip geëindigd is, is ieder spoor van de stof verdwenen. Dit suggereert dat LSD een soort van neurochemische beweging veroorzaakt in plaats van dat het zelf direct effecten produceert.

LSD is gevoelig voor zuurstof, ultraviolet licht en chloor, vooral wanneer het opgelost is in een vloeistof. In elk geval kan de werkzaamheid jarenlang blijven wanneer het bewaard wordt in de vriezer, vrij van licht en vocht. In zijn zuivere vorm is LSD kleurloos, geurloos en bitter. Het wordt normaalgesproken oraal ingenoemen, meestal aangebracht op een vochtopnemend stukje papier (blotter), een suikerklontje of gelatine. Bij al deze toepassingen is LSD smaakloos.

Positieve effecten

Afhankelijk van hoeveel en wanneer men voor het laatst heeft gegeten, beginnen de effecten van LSD ongeveer na 20 - 60 minuten (hoewel soms pas na twee uur). De eerste effecten houden 6 - 8 uur aan. Voor de meeste mensen geldt dat er daarna een periode van 2 - 6 komt waarin het moeilijk is om te gaan slapen en waarin er nog steeds sprake is van een andere realiteit dan de normale. Deze staat is niet sterk genoeg om te spreken van een 'trip'.

Helemaal in het begin geeft LSD een soort ondefinieerbaar gevoel, wat lijkt op anticipatie of angst. Er is vaak een licht energiek gevoel in het lichaam merkbaar, een extra twinkeling bij het zien van lichten en het gevoel dat dingen anders zijn dan normaal. Wanneer de effecten sterker worden is er een groot scala aan waarneembare veranderingen merkbaar; niet-specifieke mentale en fysieke stimulatie, verwijde pupillen, zowel gesloten-ogen als open-ogen visioenen en patroonvorming, veranderde gedachtenpatronen, inzichten, verwarring of paranoïa en snel veranderende emoties (geluk, angst, bezorgdheid, woede, blijheid, irritatie).

Een LSD trip kan enorm variëren van persoon tot persoon, van de ene trip tot de ander, zelfs als de tijd verstrijkt tijdens een trip. Enorm verschillende effecten treden op afhankelijk van toestand van het individu en de omgeving. De toestand is de geestelijke gesteldheid van de gebruiker, zowel in het algemeen als op dat moment, en de omgeving kan zowel de fysieke als de sociale omgeving zijn op het moment van consumptie en daarna. Het is vrij gebruikelijk dat mensen na afloop denken dat zij inzichten hebben verkregen in de manier waarop de geest werkt en gebruikers merken soms een permanente of langdurige verandering in hun levensperspectief. Ook zijn er gebruikers die LSD als een religieus sacrament beschouwen, of als krachtige methode om toegang te krijgen tot het goddelijke. Er zijn veel boeken geschreven waarin de LSD trip wordt vergeleken met de staat van verlichting uit de oosterse filosofie.

Negatieve effecten

An LSD trip can have long lasting or even permanent neutral, negative, and positive psychoemotional effects. LSD experiences can range from indescribably ecstatic to extraordinarily difficult; many difficult experiences (or "bad trips") result from a panicked user feeling that he or she has been permanently severed from reality and his or her ego. If the user is in a hostile or otherwise unsettling environment, or is not mentally prepared for the powerful distortions in perception and thought that the drug causes, effects are more likely to be unpleasant.
Dangers are purely psychological, not harmful to the body. LSD may release latent psychosis or exacerbate depression, leading to irrational behavior. There is also a danger of foolish or incautious behaviour, e.g, misjudging distances or thinking one can fly. Physical overdose is not a hazard, though one may easily ingest more than one may be able to handle psychologically.

Chronic effects of the drug can be positive and negative. Positive effects include spiritual contact and self- exploration; the most severe negative effect is known as LSD psychosis. LSD psychosis has been linked to forms of schizophrenia, and thus, to some physiological disorders -- it appears to be dependent on the user, and not on the drug.

Really the only serious physiological concern about LSD use has been that it may cause chromosome damage -- this was first reported by Cohen et al. in 1967. These findings were seldom replicated, and were contradicted by other studies (Loughman et al., 1967; Bender et al., 1968; Pahnke, 1970). In 1977, Maimon Cohen, one of the invesigators who first reported this a decade earlier, stated that no conclusions could be drawn based on existing evidence (Cohen et al., 1977).

The phenomena of LSD flashbacks has been over-sensualized by the media for many years. Flashbacks are associated with highly emotional experiences and often happen to people who have never used psychedelic drugs. A frightening war memory, being raped, or even getting married, can all trigger flashbacks quite some time later. Thus, an emotional experience on LSD can also cause flashbacks. Physicians now refer to this as a condition known as Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). It only appears to a very small percentage of users.

LSD has zero physical addiction potential. It is not physically addictive and it is not a drug that you will want to immediately do again.
Tolerance builds up rapidly with LSD. The same amount the next day gives a noticeably diminished effect. This wears off after three days to a week. There is also some cross-tolerance with psilocybin containing mushrooms.

Medisch gebruik

Introduced by Sandoz as a drug with various psychiatric uses, LSD quickly became a therapeutic agent that appeared to show great promise. However, the extra-medical use of the drug in western society in the middle years of the twentieth century led to a political firestorm that resulted in the banning of the substance for medical as well as recreational and spiritual uses.

LSD has been studied in the past as a painkiller for serious and chronic pain caused by cancer or other major trauma. Even at low (sub-psychedelic) dosages, it was found to be at least as effective as traditional opiates while being much longer lasting (pain reduction lasting as long as a week, after peak effects had subsided).

Furthermore, LSD has been investigated as a treatment for cluster headaches, an uncommon but extremely painful disorder. Although the phenomenon has not been fully investigated, case reports indicate that LSD and psilocybin can reduce cluster pain and also interrupt the cluster-headache cycle, preventing future headaches from occurring. Currently existing treatments include various ergotamines, among other chemicals, so LSD's efficacy may not be surprising. A dose-response study, testing the effectiveness of both LSD and psilocybin, is as of 2005 being planned at McLean Hospital. Unlike attempts to use LSD or MDMA in psychotherapy, this research involves non-psychological effects and often sub-psychedelic dosages; therefore, it is plausibly the most likely way that a respected medical use of LSD will arise.

Varianten

LSD comes in several different forms. The most common is paper blotter. Other forms include gell caps, liquid, and gelatin. Each form will contain different quantities and purities of lysergic acid diethylamide.

The most common form of LSD is paper blotter divided into about 1/4" squares called tabs. A single tab usually contains between 30 - 100 ug of LSD. Paper blotters are created by taking a sheet of absorbant paper (usually decorated and perforated) and soaking it in a dilution of lysergic acid diethylamide. The dilution can vary greatly from one batch to another, or one chemist to another. Because of the method used to make blotter tabs, there is no practical way to know the exact dosage of a particular tab without either trying it or knowing the chemist. Adjacent tabs on a sheet will usually contain very similar levels of LSD. Because a blotter tab is so small, only extremely potent chemicals such as LSD can fit at active levels.
LSD is soluable in water and other solvents, though liquid LSD is usually water based. Liquid LSD is used in the creation of blotter tabs. A single drop of potent liquid LSD could be 50 times a normal dose, although it is generally diluted to the point where a single drop is equal to approximately one dose. This varies greatly from batch to batch, and is sometimes a weak dose while othertimes a very strong dose. Liquid LSD is uncommon. Be extremely careful when dealing with it as there is no way to guage it's potency.
Gelatin LSD is made by mixing liquid LSD with gelatin and forming it into small, thin squares. The benefit of this method is that less of the LSD is exposed to sun and air which break down lysergic acid diethylamide. Also known as "window panes". A single square of gelatin is commonly stronger than a single blotter tab of LSD.

Gebruik

A standard dose of LSD for the past 20 years has been between 50 - 150 ug (micrograms). A single hit of most blotter paper contains somewhere in this range, though this varies depending on the source and there is no way for the average user to determine the strength of a piece of blotter other than by word of mouth. In the 60's and 70's, when LSD came primarily in pill form, the average single dosage unit was somewhat higher than it is with today's blotter, more often in the 200-400 ug range. A drop of liquid can contain a huge amount of LSD but is generally made so that one drop is a single medium dose.

Combinaties

MDMA: Known as candyflipping. Most prefer quite low doses of LSD.

Waarschuwingen

Do not operate heavy machinery. Do Not Drive.
Individuals currently in the midst of emotional or psychological upheaval in their everyday lives should be careful about choosing to use strong psychedelics such as LSD as they can trigger even more difficulty.
Individuals with a family history of schizophrenia or early onset mental illness should be extremely careful because LSD is known to trigger latent psychological and mental problems.
LSD can cause uterine contractions and is probably better avoided by women who are pregnant.

Dangers are purely psychological, not harmful to the body. LSD may release latent psychosis or exacerbate depression, leading to irrational behavior. There is also a danger of foolish or incautious behavior, e.g, misjudging distances or thinking one can fly. Physical overdose is not a hazard, though one may easily ingest more than one may be able to handle psychologically.
Lethal (toxic) doses of LSD are conservatively several tens of thousands of times as much as a normal dose, making it (in the toxic sense) one of the safest drugs known.

Links / Verder lezen

My problem child door Albert Hofmann (online)
The psychedelic experience door Timothy Leary, Ralph Metzner, en Richard Alpert (online)
Thimothy-Leary.com
Albert Hofmann Foundation
A critical review of Theories and Research Concerning Lysergic Acid Diethylamide (LSD) and Mental Health
MAPS onderzoek naar LSD (scroll naar beneden)

Referenties

Dit artikel is gebaseerd op de volgende pagina's:

Erowids LSD Vault
Erowids LSD FAQ
The Psychological Effects of LSD van Erowid
Tijdslijn van Erowid
Wikipedia over LSD
The Good drugs guide over LSDBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.