KlantenserviceDe Hoge Raad heeft gesproken
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

De Hoge Raad heeft gesproken

Menu tonen Menu verbergen

Op 5.11. 2002 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in 2 zaken over paddo’s
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 5-11-2002

In beide zaken, met rolnrs. 01059/01 en 01060/01, heeft het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch bij arrest van 11 oktober 2000 de verdachte veroordeeld wegens overtreding van de Opiumwet tot onder meer een voorwaardelijke gevangenisstraf en tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte.

De veroordeling betreft - kort gezegd - het verkopen van gedroogde en in etenswaren (stroopwafels) verwerkte hallucinogene paddestoelsoorten, die van nature de stoffen psilocyne en psilocibine bevatten (zogenaamde paddo’s).

Het hof heeft aangenomen dat deze paddo’s, die enigerlei bewerking hebben ondergaan, onder de Opiumwet vallen en dus verboden preparaten zijn.
In cassatie klagen de advocaten van de verdachten (mw. mr. A.M. Ficq-Kengen te Amsterdam en mr. A.G. van der Plas te Amsterdam) erover dat die opvatting van het hof onjuist is. Zij zijn van mening dat deze gedroogde en verwerkte paddo’s niet onder de in de opiumwet verboden middelen vallen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat gedroogde, gestampte, gemalen of in etenswaren verwerkte paddo’s als preparaten in de zin van de Opiumwet vallen aan te merken.

De Hoge Raad blijft bij zijn uitleg van de Opiumwet die hij in 1997 (HR 18 november 1997, NJ 1998,213) heeft gegeven dat paddo’s slechts dan niet onder de bij de Opiumwet verboden middelen vallen, indien zij niet enigerlei bewerking hebben ondergaan.

In beide zaken is het cassatieberoep verworpen. Daarmee staat de beslissing van het hof van 11 oktober 2000 vast.

Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.