KlantenserviceBorst zaait verwarring inzake paddobeleid
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Borst zaait verwarring inzake paddobeleid

Menu tonen Menu verbergen

13 oktober 2000, © dagblad Trouw

Analyse, door Kustaw Bessems

Paddo's. Je kunt ze opeten of er thee van drinken. Je krijgt een goed humeur, denkt eindelijk te snappen wat nu precies jouw plek in de kosmos is en ziet een hoop spannende kleuren en beelden die voor anderen verborgen blijven. De paddestoelen kunnen ook leiden tot angst en paniek maar dat is met een uur of vier weer over.

Onlangs lekte een rapport over paddo's uit van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring Synthetische Drugs (CAM), opgesteld in opdracht van minister Borst van volksgezondheid. Conclusie: paddo's leveren geen risico op voor de gezondheid en een verbod is niet nodig. Toch veroordeelde het hof in Den Bosch woensdag een groepje paddohandelaars. Het voor hen gunstige CAM-rapport, dat al maanden klaar ligt, telt voor de wet namelijk niet zolang de minister er geen officieel standpunt over heeft ingenomen. Grote vraag is waarom Borst deze verwarrende situatie laat voortbestaan.

De werkzame stoffen in paddo's, psylocine en psylocibine, staan op lijst één van de Opiumwet, de harddrugs. Maar gebruik, verkoop en toevoer van verse paddestoelen worden in Nederland gedoogd. Hoewel de paddo alweer een beetje uit is, zetten smartshops - vrolijke winkels met 'natuurlijke' drugs - elk jaar tientallen miljoenen weg.

Het ministerie van volksgezondheid is met de paddohandel al een keurige waarschuwingstekst op de verpakking overeengekomen: niet gebruiken onder de achttien jaar en niet mixen met andere drugs. En de eerste personeelsleden van de Amsterdamse smartshops staan inmiddels met een heus diploma van de Jellinek in hun winkel.

Bovendien is inmiddels het CAM-rapport vrijgegeven. De auteurs zijn niet de minsten: onder anderen de landelijk officier van justitie voor synthetische drugs, ambtenaren van volksgezondheid en justitie, het Trimbos Instituut en het Gerechtelijk labaratorium. Samen kwamen ze tot het eindoordeel dat de omvang van het paddogebruik, de kwetsbaarheid van de gebruikers en het aantal incidenten meevallen. Het risico van 'criminele betrokkenheid' is nihil.

Een verbod op paddo's brengt volgens de commissie gevaren met zich mee. Wanneer de smartshops hun halve omzet kwijtraken, gaan ze misschien op zoek naar andere, riskantere handelswaar. Beangstigend is het scenario waarin de randstedelijke paddogebruiker in de vrije natuur zelf op zoek gaat naar een interessante zwam.

Niets lijkt gecontroleerde legalisering van paddo's in de weg te staan. Toch sleept de zaak van de paddohandelaars zich nu al drie jaar voort. Justitie eiste lage straffen. Hoe kon de advocaat-generaal immers ferm inzetten, terwijl bekend was dat de eigen officier voor synthetische drugs zich tegen strafbaarstelling had gekeerd? De verwarrende situatie was niet ontstaan, als minister Borst naar aanleiding van het CAM-rapport een standpunt had ingenomen. Maar ze koos ervoor het rapport geheim te houden en te wachten tot de paddohandelaars hun zaak voor de Hoge Raad hebben uitgevochten.

Waarom deze terughoudendheid? Het ministerie van justitie vreest dat Nederland, met Zwitserland het enige land in West-Europa waar paddo's vrij worden verkocht, straks paddo-exporteur nummer één wordt. En Nederland is toch al behept met een slechte naam op dit gebied.

Eerder dit jaar waren de VN, die bij Nederlands drugsbeleid vaak een vies gezicht trekken, voor het eerst wat milder in hun oordeel. Die goodwill wil Nederland niet graag verspelen. Kiezen voor helderheid inzake het paddobeleid betekent ook kiezen voor de confrontatie met een vaak behoudender buitenland.

13 oktober 2000, © dagblad Trouw

Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.