KlantenserviceBorst moet advies paddo's niet in de wind slaan
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Borst moet advies paddo's niet in de wind slaan

Menu tonen Menu verbergen

12 oktober 2000, © dagblad Trouw

AMSTERDAM - 'Niet zuiver', vindt prof. dr. F. de Wolff de weigering van minister Borst om een standpunt in te nemen over paddo's.

De Wolff zat in de commissie die voor Borst de risico's van paddo's onderzocht en concludeerde dat een wettelijk verbod op de hallucigene drugs onnodig is. Borst doet echter niets met het advies vóór een groep paddohandelaren hun zaak tot aan de Hoge Raad heeft uitgevochten.

Het hof in Den Bosch veroordeelde gisteren enkele paddokwekers en -verkopers in hoger beroep tot werkstraffen en een enkele boete. Justitie hield bij haar eis al rekening met het rapport van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring Synthetische Drugs (CAM), dat kort voor de zitting was uitgelekt en waaruit bleek dat paddo's weinig schade toebrengen aan de gezondheid en dat de handel geen overlast veroorzaakt. Eerder was het openbaar ministerie in beroep gegaan omdat het zulke lage straffen juist onvoldoende had gevonden.

In de commissie die het CAM-rapport in opdracht van minister Borst van volksgezondheid opstelde, zat naast Wolffs onder meer H. Pieters, landelijk officier voor bestrijding van synthetische drugs. Ook het openbaar ministerie vindt paddo's verbieden dus niet nodig. Maar hoewel het rapport al maanden klaar ligt op het departement, leidde het gisteren toch niet tot vrijspraak. Het gerechtshof kon niet anders dan de paddohandel veroordelen, zolang minister Borst de wet niet heeft verandert.

Borst kan met het CAM-rapport in de hand de wet herzien, maar haar woordvoerder laat weten dat ze voorlopig geen standpunt over paddo's inneemt. ,,Deze zaak kan nog wel tot aan de Hoge Raad gaan en dat wachten we af.'' Deze afwachtendheid is 'ongegrond', zegt hoogleraar strafrecht T. de Roos. ,,De minister doet of dit een proefproces is, maar dat voer je alleen als de wet onduidelijk is. De wet is hier helder: de stoffen in paddo's zijn strafbaar. Alleen, de wet is gebaseerd op verkeerde aannamen.'' Volgens De Roos zal een wetswijziging te laat komen om de handelaren te redden van een veroordeling, maar de Hoge Raad zou hen in het licht van een op handen zijnde wetswijziging wel schuldig kunnen verklaren zonder ze een straf te geven.

Onderzoeker De Wolff vermoedt dat de minister zo behoedzaam handelt omdat zij bang is voor buitenlandse kritiek als zij paddo's legaliseert. CDA-kamerlid Van de Camp vindt de status van paddo's 'verwarrend'. ,,Ik denk dat mevrouw Borst niet goed weet wat ze wil. Als zij vindt dat paddo's niet schadelijk zijn, moet ze de lijst met verboden middelen aanpassen.''

Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.