BlogMicrodoseren en het placebo-effect - je eigen 'zelfverblindend' microdoseringsexperiment voeren
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Microdoseren en het placebo-effect - je eigen 'zelfverblindend' microdoseringsexperiment voeren

13-06-2019

Alles wat je nodig hebt om te microdoseren

Waarom psychedelica microdoseren?


Op 26 mei 2019 woonde deze reporter een seminarie over microdoseren in Amsterdam bij dat georganiseerd werd door microdosing.nl. Microdosing.nl en zijn medeoprichtster, Jakobien, werden reeds besproken in een recente blogpost over de voordelen van een microdosering community. Ditmaal ging het seminarie over de onderzoeken van dr. James Fadiman, dr. Toby Lea en dr. Kim Kuypers.

Een online enquête over microdosering - de basis

Uit het onderzoek dat gevoerd en geleid werd door dr. James Fadiman komen veelzijdige redenen naar voren waarom mensen begonnen zijn met het microdoseren van psychedelische substanties: van het bestrijden van chronische pijn of pijnlijke menstruatiecycli, het verminderen van verontrusting en angst tot het ontwikkelen van spiritueel bevredigende zelfontwikkeling. Het is opmerkelijk dat 50% van de ondervraagde groep microdoseren aangaf als een manier om symptomen van depressie te verzachten, vaak nadat ze teleurgesteld waren door SSRI of MAOI antidepressiva. James Fadiman en zijn medewerkers wilden meer te weten komen over de manieren waarop deze controversiële en – meer vaak dan niet – illegale psychedelische substanties heilzame en therapeutische effecten kunnen hebben.

Over een tijdsperiode van 18 maanden namen meer dan 1000 mensen uit 59 landen deel aan een studie (gepubliceerd in maart 2019) over de effecten van microdoseren. Deelnemers moesten zelf een aanvaardbare dosis en tijdstabel voor toediening bepalen, maar werden gevraagd om dagelijks hun gezondheid en welzijn te bespreken. Ze deden dat in de zelfgekozen vorm van dagelijkse subjectieve rapporten, maar ook als meer gestandaardiseerde informatie via een PANAS checklist.

Microdoseren vroeger en nu - verwachtingen en effecten

Recentelijk voerde dr. Toby Lea, onderzoeker aan het Duitse Instituut voor Onderzoek naar Verslaving en Preventie, een gelijkaardig onderzoek. Via een internationale online enquête gaven 1533 deelnemers hun mening over hun redenen, de waargenomen gezondheidsgevolgen en potentiële schadereductie voor hun huidige of vroegere gewoonte van microdoseren. Ook hier gaven 40% van de deelnemers depressie aan als voornaamste reden.

Uit dit breed onderzoek leidde dr. Lea een aantal clusters af waarin bepaalde vragen uit de enquête samengebracht werden. Daaruit blijkt dat het microdoseren van psychedelische substanties leidt tot een betere gemoedstoestand, beter welzijn en meer zin naar sociale interactie. Een groot percentage deelnemers gaf aan dat micodoseren ofwel niet echt werkte, ofwel angst veroorzaakte, maar deze klachten lijken samen te vallen met dagelijks gebruik in plaats van het volgen van een aan/af protocol.

Dried magic mushrooms

Naar de kernpunten van psychedelisch onderzoek

Beperkingen bij psychedelisch onderzoek

Dr. Kim Kuypers nam ook deel aan het seminarie. Zij is een ervaren onderzoekster naar de effectieve impact van psychedelische substanties op ons gevoel van welzijn en creativiteit en werkt momenteel aan de Universiteit van Maastricht. Dr. Kuypers droeg bij tot een studie in 2018 over de effecten van een enkele dosis psilocybine op de creativiteit. De resultaten van deze studie zijn bemoedigend en vragen om verder onderzoek, maar behoeven wel een aantal interessante kanttekeningen. De eerste is de omvang van de steekproef die eerder klein is (N=55), met zowat de helft (N=22) van de deelnemers die volledige of gedeeltelijke opvolgingstests ondergaan 7 dagen na de inname van psilocybine. Vele deelnemers aan de psilocybinekuur hadden expliciet bepaalde verwachtingen geformuleerd over de effectiviteit van psilocybine inzake zelfbegrip (83,6%´) of het oplossen van problemen (49,1%). Het loutere feit dat de deelnemers hun ervaringen deelden binnen een groep van gelijkgezinde individuen zou ook een tijdelijk gevoel van levensbevrediging vergroot kunnen hebben. Al deze factoren dragen bij tot wat gewoonlijk het placebo-effect genoemd wordt.

In een gelijkaardige studie die vaak aangehaald wordt, zwakten onderzoekers van de Universiteit van Leiden hun resultaten af door op gelijkaardige beperkingen te wijzen. De deelnemers – leden van de Nederlandse Psychedelische Vereniging – kunnen beschouwd worden als positief ingesteld tegenover het gebruik van psychedelica om hun algemeen gevoel van welzijn te verbeteren. In de studie werd ook geen controlegroep gebruikt. Tenslotte werden voor de toediening van psilocybine cognitieve tests afgenomen om een basisniveau vast te leggen dat de deelnemers ertoe zou kunnen brengen om beter te presteren bij de daaropvolgende tests.

Placebo-gecontroleerd onderzoek naar psychedelica

Het organiseren van placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek is vaak een ingewikkelde zaak, meer nog wanneer er psychedelica mee gemoeid zijn. Zou jij tijd en moeite willen steken in deelname aan een studie waar er 50% kans bestaat dat je in de controlegroep belandt? Het gebruik van (vaak illegale) psychedelica voor wetenschappelijke doeleinden vereist dat de doses uniform en gecertificeerd zijn om een bepaald percentage aan actieve bestanddelen te bevatten. Dergelijke certificatie is een dure zaak. Ook de periodieke opvolging van de deelnemers door een geschoolde deskundige en het uitvoeren van tests die verder gaan dan simpele vragenlijsten is prijzig.

In een dergelijk placebo-gecontroleerd, dubbelblind (noch de testgroep, noch de controlegroep kennen hun eigenlijke rol) onderzoek in 2016 kregen patiënten met een levensbedreigende vorm van kanker en gerelateerde depressiesymptomen een enkele dosis psilocybine toegediend. De testgroep kreeg een hoge dosis psilocybine terwijl de controlegroep een dosis kreeg die bijna zeker farmacologisch inactief is.

Het onderzoek wees op een aanzienlijke vermindering van depressie- en angstgerelateerde symptomen onmiddellijk na en tot 6 maanden na de inname van de dosis. Dit resultaat was aanzienlijk groter bij de testgroep dan bij de controlegroep. Het is interessant dat de deelnemers van beide groepen gezegd werd dat ze psilocybine zouden krijgen, waardoor de verwachtingsgevolgen in beide groepen aanwezig waren.

Aan het einde van de voorstelling van dr. Kuypers van haar laatste onderzoek naar de ideale hoeveelheid LSD voor microdosering, vroeg Jakobien in welke mate het placebo-effect beschouwd zou kunnen worden als een natuurlijk heilzaam effect. Er is al veel gezegd over het prikkelen van het natuurlijke helende antwoord van het menselijk lichaam en het zou verkeerd zijn om dit vermogen in een slecht daglicht te plaatsen. De tendens van je lichaam om zichzelf te helen wanneer je gelooft dat je geholpen wordt is een goede zaak en zou niet afgewezen mogen worden. Maar als de voordelen van de inname van kleine doses van een psychedelische substantie alleen maar berusten op het placebo-effect, dan lijkt er toch wel iets mis. Zou dan niet eender welke substantie of praktijk die bepaalde verwachtingen schept en een groot aantal positieve associaties oproept een geldig alternatief zijn?

microdosing brain connections

Je eigen zelfverblindend microdoseringsonderzoek voeren


Serieus microdoseren

In een poging om de researchinspanningen van Fadiman naar de effecten en praktijken van microdoseren te verfijnen, nodigt een groep onderzoekers iedereen (minstens 18 jaar oud) uit om deel te nemen aan een online onderzoek naar microdosering met een zekere placebo-controle. Deze studie wordt geleid door het Imperial College London en gefinancierd door de Beckley Foundation, een schimmige organisatie die uit is op wereldoverheersing. Nee hoor, grapje, de Beckley Foundation is een NGO onder voorzitterschap van Amanda Fielding (Gravin van Wemyss en March, en een interessante persoon, om het zacht uit te drukken), gewijd aan het financieren en ondersteunen van onderzoek naar psychoactieve substanties en aan het aansturen op beleidshervormingen.

Welk gif voor jou - LSD of psilocybine?

Deelnemers aan de enquête moeten een aantal microdoseringcapsules met LSD of gedroogde psilocybine paddenstoelen en een aantal placebocapsules voorbereiden. Deze reporter koos voor gedroogde psilocybine truffels (galindoi) en gewone paddenstoelen (kastanjechampignon) – die smaken trouwens heerlijk als je ze droogt – en een microdosis van 0,4 gram. De ideale microdosis zou groot genoeg moeten zijn om farmacologisch actief te zijn, maar laag genoeg zodat je geen tripefffecten krijgt.

Ik koos voor deze dosis op basis van verschillende bronnen op het goede oude internet. De houvast-regel stelt dat je 1/10 van een reguliere dosis van verse psilocybine truffels neemt en dan daarvan iets tussen de 30 en 50% neemt (naargelang je comfortgraad) voor je microdosis van gedroogde truffels. Nadat ik 0,4 gram microdosis ingenomen had, dacht ik dat ik iets gevoeld had, maar ik was er niet helemaal zeker van, terwijl dat net is wat je wel wil voor dit onderzoek. Voordat je aan dit experiment begint, kan je best even uitzoeken welke microdosis comfortabel voor je is zonder dat die afbreuk doet aan je dagelijkse routine.

Je microdoseringsexperiment testen op placebo-effecten

Voordat je aan het experiment begint, word je gevraagd om een doseringsschema op te stellen. Je moet op voorhand de dagen van de week vastleggen waarop je een capsule inneemt. Dit microdoseringsexperiment duurt 10 weken, met één week zonder dosering, vier weken echt doseren en dan 5 weken zonder doseren met een aantal opvolgingsrapporten. Tijdens je doseringsweek volg je ofwel een echt microdoseringsregime, ofwel krijg je een placeboweek toegewezen. Zelfs je microdoseringsregime zal een aantal placebo-dagen tellen.

In het totaal bereid je 8 microdoseringscapsules en 24 placebo-capsules voor tijdens de aangeraden opbouw van het experiment, met een willekeurige selectie van de helft van deze capsules tijdens de eigenlijke doseringsweken. Het zal dus niet duidelijk zijn hoeveel echte microdoseringscapsules uiteindelijk in het experiment zitten, het zou goed kunnen dat de grote meerderheid van de capsules placebo's zijn. Het experiment gebruikt QR-codes om retroactief te bepalen of je nu werkelijk aan het microdoseren was of gewoon een placebo innam. Zou het niet interessant zijn om dat allemaal te weten te komen?

De totale resultaten van dit onderzoek zullen eind 2019 gepubliceerd worden. Gegevens worden ingezameld tot aan het einde van de zomer.

Alles wat je nodig hebt om te beginnen microdoserenBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.