BlogDe verkiezingen 2017 en drugs (deel III)
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

De verkiezingen 2017 en drugs (deel III)

13-03-2017

15 maart is het eindelijk zo ver. Eindelijk verlost van peilingen, slechte debatten en trolacties. Als de dag erna deze drie partijen het voor het zeggen krijgen, zal elke psychonaut en cannabisliefhebber tevreden kunnen zijn. Dit zijn de drie politieke partijen die een uitstekend op het rapport krijgen, omdat ze verder denken dan vragen rond veiligheid of zelfs de regulering van wiet.

D66 (8,5)

In tegenstelling tot de meest partijen komt D66 in het partijprogramma meerdere keren terug op drugs. De partij stelt feitelijk dat drugsgebruik van alle tijden is:

Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden.

De partij kijkt naar de toekomst en wil op termijn alle drugs decriminaliseren. Bovendien vindt D66 dat Nederland zich internationaal moet inzetten om drugsverdragen te flexibiliseren.

Ten slotte maakt D66 zijn woorden ook waar. Het is immers Vera Bergkamp van deze partij die het Initiatiefwetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen heeft voorgesteld dat onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen. Kortom, een partij waar elke blower veilig op kan stemmen.

Groen Links (9)

Groen Links gaat in zijn partijprogramma eigenlijk niet heel diep in op het onderwerp drugs. Maar wat er staat gaat verder dan bijna alle andere partijen:

Softdrugs en drugs zoals XTC en paddo’s worden gelegaliseerd. Drugsbezit door eindgebruikers wordt gedecriminaliseerd. Politiecapaciteit moet niet worden ingezet tegen eindgebruikers. Bij grootschalige evenementen is er een mogelijkheid om drugs te laten testen.

Zeer verstandige woorden maar Groen Links durft niet de stap van een complete legalisering van drugs te wagen. Dus harddrugs blijven verboden maar de aanpak wordt radicaal veranderd door een nadruk op veilig gebruik met gebruikersruimtes voor heroïneverslaafden en, onder strikte voorwaarden, medische verstrekking van heroïne. Vanzelfsprekend steunde Groen Links het wetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen en vroeg daar specifiek om aandacht voor medicinale cannabis.

Piratenpartij (9,5)

De Piratenpartij wordt vaak genegeerd door stemwijzers en conventionele media terwijl (of misschien juist omdat) het de politieke partij is die op veel terreinen toekomstgericht nadenkt en vrijheid hoog in het vaandel heeft. Ook wat betreft drugs wil de Piratenpartij het roer radicaal omgooien en op basis van nieuwe wetenschappelijke onderzoeken in plaats van sentimenten beleid voeren.

In het partijprogramma noemt men als enige de War on Drugs en dat deze beëindigd moet worden. Geen wonder:

Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons - al jaren - meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade.

De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Voor wiet betekent dit dat de teelt gereguleerd wordt, cannabis social clubs mogelijk worden en de (veilige) thuiskweek wordt toegestaan. De partij ziet in de cannabisteelt- en verkoop kansen voor een innovatieve industrie die op allerlei manieren gestimuleerd mag worden.

Wat betreft psychedelische middelen vindt de Piratenpartij dat wetenschappelijk onderzoek geen strobreed in de weg mag worden gelegd. De verkoop van psychedelica aan meerderjarigen wordt toegestaan in smartshops, door opgeleid personeel. Tenslotte vindt ook de Piratenpartij dat Nederland internationaal weer een leidende rol moet gaan spelen en zich dient in te zetten voor het veranderen van internationale verdragen. Tot die tijd moet de opsporing van productie en handel worden geminimaliseerd tot zo ver internationaal is toegestaan. Alles bij elkaar genomen, een breed opgezette verandering van de manier waarop wij als maatschappij de afgelopen decennia met drugs zijn omgegaan.

Niet vergeten te stemmen!

Auteur: El DuqueBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.