BlogDe verkiezingen 2017 en drugs (deel II)
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

De verkiezingen 2017 en drugs (deel II)

20-02-2017

Wie zijn er voor de legalisering van wiet of het verzekeren van mediwiet? In het eerste artikel over de komende Tweede Kamerverkiezingen (zet woensdag 15 maart in de agenda) bespraken we de politieke partijen die samen in een coalitie een einde zullen maken aan het gedoogbeleid. Deze week komen een aantal partijen langs die een positievere blik hebben. Hier vind je de partijen die voor legalisering van wiet zijn en een ander, eerlijker coffeshopbeleid willen. Vaak blijft het daar bij steken in vergelijking met de echte hoogvliegers die je in het laatste deel zult tegenkomen.

DENK (6)

DENK heeft een uitgebreid partijprogramma gepresenteerd, Denkend aan Nederland, waar helaas veel te kort wordt ingegaan op drugs. Bij tien voorstellen voor een veiligere samenleving staat:

DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd.

Dat is veel te mager. Positieve intentie maar volgende keer beter uitwerken.

PvdA (6,5)

De Partij van de Arbeid is een traditioneel voorstander van het gedoogbeleid. In het verkiezingsprogramma pleit de partij voor legale wietteelt met drie klassieke argumenten: het haalt wiet uit het criminele circuit, het levert accijns op en het justitiële apparaat kan zich op echte boeven richten. Harddrugs blijven verboden maar het testen van drugs op feesten moet standaard mogelijk zijn. Prima initiatieven.

Waarom dan een magere 6,5? De PvdA is door de jaren heen weinig initiatiefrijk geweest. Met name tijdens de Paarse kabinetten in de jaren negentig was de tijd rijp om wiet te legaliseren. Die kans heeft men laten liggen omdat premier Kok bang was voor reacties uit het buitenland en op dat moment heeft Nederland langzaam zijn rol als gidsland uit handen gegeven. Tijdens het afgelopen kabinet heeft de PvdA braaf de lijn gevolgd van de VVD en de ministers van Justitie hun sloopwerkzaamheden laten doen. Kortom, de komende tijd echt meer persoonlijkheid tonen.

50+ (6,5)

50+ heeft een goed doordacht plan voor wiet wat niet opvallend origineel is. Dat wil zeggen de wietteelt wordt gelegaliseerd onder strenge voorwaarden en met een vergunning. Dit is een landelijk project dat in een keer, zonder uitzonderingen, wordt ingevoerd. Verkooppunten staan onder streng toezicht en zijn toegankelijk voor 18 jaar en ouder. De overige drugs worden harder aangepakt en de overheid moet gebruik van alle genotsmiddelen actief ontmoedigen.

Positief in het verhaal van 50+ is de aandacht voor mediwiet. Medicinaal gebruik van wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel (iets waar veel partijen niets over melden.)

Partij voor de Dieren (7+)

Partij voor de Dieren heeft een superprogressief partijprogramma dat helaas wat summier is over drugs. De partij krijgt in ieder geval een voldoende voor legalisering:

Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheids-risico’s van het gebruik van softdrugs.

Op de website van de Partij van de Dieren stelt men dat het gebruik van softdrugs de eigen verantwoordelijkheid van mensen is. Bovendien vindt de partij dat het hele softdrugsbeleid in Europa minder restrictief moet worden. Hetzelfde geldt voor het medicinale gebruik van wiet. Alles bij elkaar ruim voldoende maar met wat uitgebreidere plannen kan deze partij ongetwijfeld meer dan een 8 halen.

SP (7,5)

De Socialistische Partij is zoals veel partijen in het verkiezingsprogramma vrij summier over drugs. Wat er staat is in ieder geval goed:

De teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd. Zo gaan we criminaliteit tegen, kunnen we de voorlichting verbeteren en de wiet beter controleren ook in het belang van de volksgezondheid. De gezondheidsschade van gebruikers van mdma, xtc en paddo’s moet worden geminimaliseerd, gebruikers moeten weten wat zij innemen, bijvoorbeeld door inzet van mobiele testpunten.

Wat SP net wat beter maakt dan de rest van de partijen in dit segment is dat ze in de Tweede Kamer een proactieve houding aanneemt ten opzichte van cannabis. Dit leidde eind 2016 tot het aannemen van de motie van Van Nispen en Kooiman over het slimmer reguleren van het landelijk beleid rond softdrugs. Dit soort moties dwingen de regering om minder wazig te zijn over beleid. Bovendien geeft het mooi aan hoe de verhoudingen in de politiek liggen, waarbij regulering gewoon op een meerderheid kan rekenen.

Volgende keer bespreken we de drie partijen die het best scoren.

Auteur: El DuqueBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.