BlogMedische effecten van psychedelica: wat weten we echt?
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Medische effecten van psychedelica: wat weten we echt?

06-02-2017

LSD helpt bij clusterhoofdpijn, DMT bij verslaving en psilocybine bij depressie. De actieve stof in paddo’s werd ook succesvol ingezet om de doodsangst van terminaal zieke kankerpatiënten tegen te gaan. Dit zijn slechts enkele resultaten van wetenschappelijke studies die de afgelopen jaren naar psychedelica zijn gedaan.

Psychedelisch onderzoek, dat begon in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, kwam abrupt ten einde door de War on Drugs. De laatste decennia is de draad weer opgepakt. Berichtgeving is meestal jubelend en er wordt gesproken van een heuse ‘psychedelische renaissance’. Maar wat weten we nu echt? En kunnen we onze paddo’s straks bij de apotheek afhalen?

Journalist German Lopez bestudeerde meer dan vijftig wetenschappelijke artikelen over de medische effecten van drie klassieke psychedelica: LSD, DMT en psilocybine. Dit waren zijn conclusies:

1. Resultaten zijn veelbelovend, maar nog beperkt.

De studies zijn steeds klein en vaak wordt er geen gebruik gemaakt van een controlegroep of placebo (dat laatste is lastig met psychedelica). We bevinden ons dus in een stadium waarin er nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken of waarin er naar grotere populaties kan worden gegeneraliseerd.

2. Dit komt omdat het nog steeds erg moeilijk is om onderzoek naar psychedelica te doen.

Sinds de middelen op de Opiumlijst staan, willen overheden dergelijk onderzoek niet meer financieren. Ook farmaceutische bedrijven zijn ongeïnteresseerd: het zijn immers al bekende stoffen en daar kan geen patent op worden aangevraagd.

Het onderzoek van de afgelopen decennia werd gefinancierd uit privégiften, verzameld door enkele non-profit organisaties zoals MAPS, the Beckley Foundation en Heffter Research Institute. Omdat het om ‘illegale drugs’ gaat moet onderzoek aan zeer strenge voorwaarden voldoen. Dit brengt een berg bureaucratie met zich mee waardoor het onderzoek langer duurt en dus ook meer kost.

3. Gunstige effecten werden tot nu toe voornamelijk gevonden bij depressie, verslaving, obsessief-compulsieve stoornis en angst bij het levenseinde.

Dergelijke problemen zijn met conventionele methoden vaak moeilijk te behandelen: de positieve effecten van psychedelica - en vooral ook de percentages geholpen patiënten - zijn hierdoor extra opzienbarend. Het is bovendien bijzonder dat psychedelica vaak al bij een eenmalige dosering sterke veranderingen teweeg brengen, terwijl je andere (psychiatrische) medicijnen vaak langere tijd op regelmatige basis moet innemen voordat ze effect hebben.

Hoe lang de effecten aanhouden is onbekend. Vaak waren er resultaten zichtbaar bij follow-ups na 6 of 9 maanden (en in één geval zelfs 34 jaar later!), maar niet altijd. Of psychedelica bij andere aandoeningen ook helpen is nog niet onderzocht, maar het is wel aannemelijk. Uit enkele studies blijkt dat psychedelica ook een gunstig effect hebben op ‘gezonde’ mensen. Ze krijgen een meer open persoonlijkheid, zijn tevredener over hun leven en voelen zich emotioneel beter.

4. Psychedelica lijken te werken doordat ze een diepgaande mystieke ervaring teweeg brengen.

Hierdoor krijgen mensen een nieuw perspectief op hun leven, wat vaak leidt tot gedragsverandering. Verschillende onderzoekers wijzen op een correlatie tussen de diepte van de ervaring en het aanwijsbare effect van de behandeling.

5. Het (biologische) mechanisme hierachter is onbekend.

Wetenschappers nemen niet genoeg met een verklaring op het spirituele vlak en zoeken geestdriftig naar een biologische mechanisme. Recentelijk brachten ze de breinactiviteit onder invloed van LSD in beeld en observeerden meer connectiviteit tussen verschillende delen van de hersenen. Het zou kunnen dat de psychedelische ervaring de hersens als het ware ‘opschudt’, zodat oude, vastgeroeste patronen worden doorgebroken. Andere onderzoekers wijze op de bemiddelende rol van neurotransmitters serotonine en dopamine die de gemoedstoestand reguleren. Lopez wijst erop dat een psychedelische ervaring in korte tijd een betekenisvolle verandering in de hele persoon veroorzaakt.

6. Risico’s lijken beperkt.

Tot nu toe hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan bij het behandelen van patiënten met psychedelica. In het artikel worden twee risico’s genoemd: mensen kunnen onder invloed rare dingen doen (zoals uit het raam springen) en mensen met aanleg voor psychoses kunnen beter helemaal geen psychedelica gebruiken. Met een strenge screening, veilige omgeving en deskundige begeleiding blijven deze risico’s beperkt. De meeste onderzoekers pleiten daarom voor beperking van het gebruik van psychedelica binnen een streng-gereguleerde klinische setting.

Trippen op doktersvoorschrift?

Het zal nog even duren voordat psychedelica op doktersvoorschrift te krijgen zijn, maar gezien de huidige ontwikkelingen is het niet ondenkbaar. Of dat ook wenselijk is, is een ander punt. Zoals algemeen bekend is de psychedelische ervaring sterk afhankelijk van de setting waarin deze plaatsvindt. En het zou jammer zijn als die beperkt blijft tot een dokterskliniek.

Lees het volledige artikel hier.
Ook interessant: de longread van Michael Pollan in The New Yorker: The Trip Treatment.
De afbeelding is overgenomen uit het oorspronkelijke artikel.

Auteur: JudithBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.