BlogOnderzoek: wietgebruik lijdt niet tot lager IQ
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Onderzoek: wietgebruik lijdt niet tot lager IQ

28-01-2016

Er is geen verband tussen het gebruik van cannabis door adolescenten en een lager IQ of slechtere leerprestaties, zolang er rekening gehouden wordt met andere variabelen, in het bijzonder het roken van sigaretten. Dit is de conclusie in een onderzoeksverslag dat gepubliceerd werd in de Journal of Psychopharmacology.

Britse onderzoekers bekeken de correlatie tussen cumulatief wietgebruik en de IQ-scores bij de leeftijd van 15 en de leerprestaties bij 16 jaar met een onderzoeksgroep van in totaal 2.235 adolescenten.

Nadat de onderzoekers rekening hielden met zogenaamde 'confounding' variabelen, zoals jeugddepressie en sigarettengebruik, rapporteerden ze: "Diegenen die cannabis 50 maal of vaker hebben gebruikt, verschilden niet van geheelonthouders op het gebied van IQ of leerprestaties."

Daarentegen werd het roken van sigaretten als tiener wel in verband gebrachte met slechtere leerprestaties, zelfs nadat er gecorrigeerd werd voor andere confounding variabelen.

De onderzoekers concludeerden: "Samengevat; de veronderstelling dat alleen het gebruik van wiet een causaal verband heeft met lager IQ en slechter leren wordt niet ondersteund door de resultaten van dit grootschalig onderzoek bij tieners."

Geen effect op academische prestaties

Een veel geciteerd onderzoek in Nieuw Zeeland uit 2012 meldde dat veelvuldig gebruik van cannabis door mensen onder de 18 geassocieerd werd met een lager IQ op de leeftijd van 38 jaar. Maar een tweede blik op de onderzoeksgegevens, dat later in hetzelfde blad werd gepubliceerd, suggereerde dat de veranderingen in IQ waarschijnlijk het gevolg waren van socio-economische veranderingen en niet specifiek het gebruik van cannabis zelf.

Het volledige onderzoeksverslag "Are IQ and educational outcomes in teenagers related to their cannabis use? A prospective cohort study" is hier online te lezen.

Bron

Reset.met - 'Study: Cannabis Use Not Predictive Of Lower IQ Or Poorer Educational Performance' (Engelstalig)Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.