BlogVernietigen en gedogen
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Vernietigen en gedogen

04-05-2005

Kleine thuistelers van wiet worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het justitieel beleid zal zich richten op beëindiging van ontdekte activiteiten. Planten en apparatuur worden vernietigd of in beslag genomen. Doorgaan met kweken op het betrokken adres wordt onmogelijk gemaakt. De mankracht die daarmee vrijkomt bij politie en justitie zal worden ingezet om
grootschalige commerciële wietproductie op te sporen.

Ondanks het verbod in de Opiumwet, ondanks Europese regels en internationale verdragen, blijft de handel van kleine hoeveelheden wiet of hasj in dit land onbestraft. Tegenstanders, zoals de CDA-fractie in de Tweede Kamer, zijn eigenlijk voorstander van het algeheel verbieden van coffeeshops. Maar omdat er niets over is afgesproken in het regeerakkoord, is dit geen beleid geworden van het huidige kabinet. Inmiddels zit er dertig jaar gedoogbeleid op, wat heeft geleid tot een betere scheiding van de markten voor hard- en softdrugs en minder drugsdoden in Nederland dan in landen waar dat onderscheid niet wordt gemaakt.

Tot zover de positieve kant van het gedoogbeleid. Inmiddels heeft dit beleid ook geleid tot onaanvaardbare toename van overlast, met name in grensgemeenten. Burgemeester Leers (CDA) van Maastricht is al twee jaar bezig de alarmbel te luiden over deze kwestie. Bovendien zien Leers en zijn collega's in andere Limburgse steden zich geconfronteerd met een
groei van zware criminaliteit (grootschalige wietteelt), die via de 'achterdeur' de gedoogde coffeeshops bevoorraadt.
Met enige regelmaat vragen lokale bestuurders aandacht voor dit probleem en telkens blijkt dat verdere liberalisatie van het softdrugsbeleid gezien de internationale context onhaalbaar is.

Kortom, ongeacht of ze voor of tegen liberalisering van het beleid zijn, de ministers kunnen niets dan flexibel blijven. De nieuwe aanpak van kleine thuistelers is weer een nieuwe gedoogpraktijk erbij. Meer repressie is contraproductief, legaliseren onhaalbaar. Wat overblijft is de pragmatische praktijk.

Bronnen:
Vernietigen en gedogen, NRC Handelsblad (NL)
Kleine wietteler niet vervolgd, NRC Handelsblad (NL)


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.