BlogCannabis en de behandeling van kanker
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Cannabis en de behandeling van kanker

04-12-2014

De afgelopen jaren hebben enkele wetenschappers hun aandacht gericht op de medische toepassingen van cannabis. Inmiddels zijn er een aantal onderzoeken die de gunstige effecten van afzonderlijke cannabinoïden op kanker en andere ziektes aantonen.

Cannabinoïden maken bestraling effectiever

Recentelijk werd een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift ‘Molecular Cancer Therapies’. Een lage dosering van zowel THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol) bleken kankercellen in het brein gevoeliger te maken voor straling.

Muizen werden geïnfecteerd met glioma, een agressieve vorm van hersenkanker. Vervolgens werden verschillende behandelmethodes uitgetest. Een behandeling met cannabinoïden zonder bestraling had nauwelijks effect. Alleen de combinatie van beiden zorgde voor een dramatische verkleining van de tumoren: ze krimpten tot wel één tiende van het formaat van de tumoren in de controlegroep. Een hoge dosering van alleen THC of CBD had eenzelfde effect als een lage dosering van de twee cannabinoïden gecombineerd.

Volgens dr. Wai Liu, oncoloog aan de St. George’s University in Londen en één van de hoofdauteurs van deze publicatie, hebben de cannabinoïden effect doordat ze de neurologische paden waarover verkeerde signalen door de hersenen worden gezonden, aanpassen.

Andere medische applicaties

Een jaar geleden vond dezelfde Londense onderzoeksgroep dat een combinatie van zes pure cannabinoïden (CBD, CBDA, CBG, CBGA, CBGV and CBGVA) de tumorcellen bij leukemie, een andere vorm van kanker, doodt.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat THC op zichzelf de omvang van bepaalde kankercellen kan verkleinen, bijvoorbeeld in het geval van longkanker, ook stopt het de verspreiding van deze kankercellen. Daarnaast werd gevonden dat THC hersenkankercellen doodt en de verspreiding van HIV remt.

Er is aangetoond dat CBD een ingrijpend effect heeft op mensen die aan epileptische stoornissen leiden. CBD remt daarnaast de metastasis in vele vormen van agressieve kanker.

In een observationele studie onder mensen die aan diabetes leiden, werd recent cannabisgebruik in verband gebracht met een betere controle over de bloedsuikerspiegel.

Van cannabis afgeleide medicijnen

Tot nu toe zijn er enkele van cannabis afgeleide middelen goedgekeurd voor medisch gebruik. Sativex bijvoorbeeld, bevat een gelijke mix van THC en CBD en is commercieel verkrijgbaar als mondspray. Het wordt o.a. voorgeschreven bij de behandeling van spasticiteit bij multiple sclerosis. Andere van cannabis afgeleide medicijnen, Dronabinol en Nabilone, zijn goedgekeurd voor de behandeling van aan kanker gerelateerde bij-effecten. Meerdere van cannabis afgeleide medicijnen zijn momenteel in ontwikkeling.

Is cannabis roken gezond?

Dergelijke wetenschappelijke bevindingen doen velen geloven dat het roken of verdampen van cannabis dan ook wel gezond zou moeten zijn. Dit is echter nog lang niet duidelijk. Oncoloog Liu, hiernaar gevraagd door de Huffington Post, zegt dat het onwaarschijnijk is: “Het roken van cannabis levert een aantal mogelijke problemen op. Ten eerste is de samenstelling van cannabis zeer complex, het bevat wel meer dan 80 bioactieve substanties. Het gewilde antikanker-effect zou verloren kunnen gaan doordat de verschillende cannabinoïden elkaars werking mogelijk opheffen.”

Een tweede punt dat hij noemt is de manier van consumptie: “We zien dat toediening door middel van een injectie of tablet het meest effectief is. Als je cannabis rookt kunnen de resultaten variëren. De hitte van de verbranding zou de nuttige substanties bovendien wel een kunnen vernietigen.” Daarnaast is het duidelijk dat het roken van welk middel dan ook een negatief effect heeft op de longen.

Andere onderzoekers wijzen erop dat in het geval van kankerbehandeling de dosering bepalend kan zijn voor het resultaat: een verkeerde dosering kan de tumorgroei ook bevorderen.

Naast studies die de medische toepassingen van cannabis of cannabinoïden in kaart brengen, is er ook onderzoek gedaan naar de schadelijke en/of bij-effecten van cannabisconsumptie. Het is bijvoorbeeld bekend dat cannabis de harstlag verhoogt. Ook zou cannabis geboortebeperkingen kunnen veroorzaken als het tijdens de zwangerschap wordt gebruikt. Wederom: roken als consumptiemethode veroorzaakt een hele reeks schadelijke effecten op de gezondheid.

Veel onderzoek is nog niet sluitend en (het gebrek aan) subsidiëring van dergelijke studies is vaak bekritiseerd. Observationele studies zijn al net zo onduidelijk omdat cannabis regelmatig in combinatie met alcohol, tabak en andere substanties wordt geconsumeerd. De precieze effecten van cannabis (zowel gunstig als schadelijk) zijn voorlopig dus nog onbekend.

Bronnen:

-"Marijuana Drastically Shrinks Aggressive Form Of Brain Cancer, New Study Finds" Huffington Post

-"New Research Shows How Marijuana Compound Can Reduce Tumor Growth In Cancer Patients" Huffington Post

-"Marijuana Compounds Can Kill Some Cancer Cells: Study" Huffington Post

-"How cannabis was used to shrink one of the most aggressive brain cancers" The Conversation

-"Marijuana tied to better blood sugar control" Reuters

-"10 Pharmaceutical Drugs Based on Cannabis" Medical marijuana Procon

-"Adverse effects of cannabis" NCBIGeschreven door: JuniperBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.