BlogAmsterdamse clubbers en ravers drinken stevig en nemen meer ecstasy
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Amsterdamse clubbers en ravers drinken stevig en nemen meer ecstasy

25-07-2014

In het Amsterdamse uitgaansleven wordt meer en ook sterkere ecstasy gebruikt, amfetamine heeft aan populariteit gewonnen en het gebruik van lachgas is explosief gestegen. Dat blijkt uit Antenne, het jaarlijks onderzoek van de UvA (Bonger Instituut) en Jellinek Preventie naar de ontwikkelingen op de Amsterdamse drugsmarkt.

Amsterdams uitgaansleven volop in beweging
Het reguliere clubcircuit staat onder druk. Slimme jonge ondernemers organiseren feesten op alternatieve locaties, vooral buiten het centrum van de stad. Deze trend is al een tijdje aan de gang. In 2013 zien we een stroomversnelling en het sleutelwoord is nu: ‘rave’. Raves zijn kleine dance events die niet gebonden zijn aan een vaste locatie of een vaste avond. Ze variëren van kleine festivals tot semilegale feestjes, binnen of in de open lucht.

Een andere opvallende ontwikkeling in Amsterdam is het fors uitdijende aantal studenten. Dat zien we terug in het uitgaansleven. Bij de vorige meting, in 2008, waren raves nog niet in zwang. Toen werden alleen clubbezoekers onderzocht en van hen was 54% student. In 2013 geldt dit voor 66% van de clubbers en ravers.

Alcohol blijft populair
Alcohol blijft bij uitgaan het meest genomen middel. In de club of op de rave dronk 88% alcohol. Daarbovenop nam 67% voor en 16% na het bezoek aan een club of rave alcohol. Bij elkaar opgeteld dronk 93% op de uitgaansavond alcohol, gemiddeld 8 glazen.

Ecstasy populairder dan ooit, amfetamine verliest negatief imago
Van de clubbers en ravers gebruikte 55% de laatste maand ecstasy. Dat is vergeleken met 2008 een ruime verdubbeling. Bijna een kwart (23%) van de uitgaanders had de laatste maand amfetamine gebruikt. In 2008 was dat nog 6%. Gebruik van ecstasy tijdens de uitgaansavond in de club of op de rave steeg van 9% naar 29%. Gebruik van amfetamine tijdens de uitgaansavond steeg van 4% naar 13%. De stijging in het gebruik van ecstasy en speed kwam vooral voor rekening van de ravers, maar ook de clubbers van 2013 gebruikten deze middelen vaker dan in 2008. Op de uitgaansavond namen ravers veel vaker dan clubbers ecstasy (42% en 17%) en amfetamine (34% en 14%).

De dosering van ecstasypillen was in 2013 historisch hoog: gemiddeld 148 mg MDMA per pil. Er was veel variatie in de dosering, maar bijna twee op de drie pillen (64%) waren hoog gedoseerd (> 140 mg MDMA). De afgelopen jaren heeft amfetamine (speed) onder trendsetters in het Amsterdamse uitgaansleven een steeds positiever imago gekregen. Speed is relatief goedkoop. Overigens bestond wat in 2013 als amfetamine werd verkocht vaak grotendeels uit cafeïne.

Bescheiden belangstelling voor nieuwe psychoactieve stoffen (NPS)
Vooral na de ‘ecstasycrisis’ van 2009 is het aanbod van NPS onstuimig gegroeid. Het gebruik van NPS beperkt zich echter meestal tot experimenteren. Tot nu toe blijft het actuele gebruik op een veel lager niveau dan dat van de ‘klassieke’ middelen. Zo had 15% van de clubbers en ravers wel eens 4-FA (4-fluo) genomen, maar lag het gebruik in de laatste maand op 1%. Mephedrone, dat in sommige Europese landen snel populair werd tijdens de ‘ecstasycrisis’, is bij de Amsterdamse uitgaanders nooit echt aangeslagen en wordt hier tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt.

Bron: Bonger Instituut (UvA), Jellinek PreventieBen je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.