BlogDe boom der wijsheid
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

De boom der wijsheid

25-06-2014

Het verbod op hallucinogene paddenstoelen is al eeuwenoud

Sinds 1 december 2008 is de verkoop van hallucinogene paddenstoelen in Nederland verboden. Aanleiding voor dit verbod was een 24-jarige Franse vrouw die onder invloed van paddenstoelen zelfmoord pleegde.

Uiteraard is iedere suïcide ernstig, maar als dit incident in perspectief wordt gezien en de gevaren van paddenstoelen worden vergeleken met de gevaren van alcohol, dan blijkt het risico van paddenstoelengebruik zeer klein. De werkgroep smartshops, het CAM (Coordination Centre for the Assessment and Monitoring of New Drugs) en Heffter Research Center stellen dan ook dat het risico van psilocybine te laag is om een algeheel verbod in te stellen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst verder uit dat mensen veel baat kunnen hebben bij een paddenstoelenceremonie. Zo werd in 1962 aan de universiteit Havard het 'Marsh Chapel Experiment' uitgevoerd. Een groep studenten kreeg psilocybine en een andere groep kreeg een placebo toegediend. De placebo bevatte de stof niacin en veroorzaakte duidelijk bewustzijnsveranderingen, maar zonder psychedelisch effect.

Beide groepen werden gedurende hun verdere leven gevolgd. Het bleek dat de psilocine-gebruikers hun trip veelal beschouwden als de meest intense mystieke ervaring die zij ooit hadden ondergaan. Zij beweerden verder positief gevormd te zijn door deze ervaring. De groep die het placebo had gekregen, rapporteerde geen mystieke ervaringen en vond het weinig betekenisvol. Kortom psilocybine droeg volgens dit onderzoek bij aan een vergroot bewustzijn en daardoor beter welzijn.

Ondanks dat paddenstoelen weinig risico met zich meebrengen en kunnen bijdragen aan een beter welzijn, zijn ze toch verboden. Deze situatie laat bij velen de vraag rijzen of er misschien een ander belang dan de veiligheid voor de menselijke gezondheid in het spel is.

Overigens is een verbod op bewustwording van alle tijden, in de bijbel staat al dat God tegen Adam en Eva zei: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ Wanneer je dit dreigement bestudeert, zou je je toch moeten afvragen waarom de kennis van goed en kwaad schadelijk is.

Behalve dat het wonderlijk is dat de mens het verschil niet mag weten tussen goed en kwaad, moet ook beseft worden dat pas in de zeventiende eeuw besloten werd dat de verboden vrucht een appel was. Voor die tijd was de verboden vrucht een geheel ander soort vrucht. Kijken we naar een afbeelding van Adam en Eva uit de dertiende eeuw, dan zien we een heel bekend figuur. De boom der wijsheid is op deze afbeelding onmiskenbaar een paddenstoel. De mens wordt het dus al eeuwenlang verboden paddenstoelen te eten.

Wanneer we de bijbel bestuderen dan valt verder op dat er regelmatig dreigementen staan, zoals: “U moet hem ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.”

Stel echter dat de mens voor zichzelf kan bepalen wat goed of slecht is, is het dan niet logisch dat de mensheid massaal concludeert dat het slecht is om iemand te stenigen, omdat hij een ander geloof heeft en hierover een conversatie wenst te voeren?

We moeten ons dan ook blijven afvragen wat de werkelijke intentie is achter het paddenstoelenverbod. Misschien is het een idee om toch een keer paddenstoelen te eten, dat laat immers het verschil zien tussen goed en kwaad ;)


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.