BlogPsychedelica als effectief medicijn tegen clusterhoofdpijn
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Psychedelica als effectief medicijn tegen clusterhoofdpijn

02-06-2014

Clusterhoofdpijn kan zulke heftige pijn veroorzaken, dat sommige patiënten die lijden aan deze aandoening, geen andere oplossing zien dan een eind aan hun leven te maken. Het wordt daarom ook wel zelfmoordhoofdpijn genoemd. De pijn van een aanval schijnt zelfs heftiger te zijn dan het amputeren van een ledemaat zonder verdoving. Het is dan ook logisch dat de vraag naar een goed medicijn tegen deze aandoening groot is.

Op dit moment zijn er verschillende reguliere medicijnen op de markt, waardoor het leven van clusterhoofdpijnpatiënten iets dragelijker wordt. Het nadeel is echter, dat al deze medicijnen vrij heftige bijwerkingen veroorzaken. Daar komt bij dat geen enkel farmaceutisch middel de helse clusterhoofdpijn geheel kan wegnemen; ze werken slechts verzachtend, wat inhoudt dat de meeste patiënten nog steeds intens lijden. Gelukkig is er goed nieuws, want er blijkt een behandeling te bestaan die veilig is, bij velen aanslaat en waarvan het effect, na slechts een enkele dosis, soms maanden kan aanhouden. Het klinkt misschien ongelofelijk, maar veel clusterhoofdpijnpatiënten behandelen zichzelf succesvol met psychedelica.

Om de effecten van psychedelica te bewijzen, deed onderzoeker Dr. Andrew Sewell in 2006 een pilotstudie; 53 clusterhoofdpijnpatiënten namen psilocybine of LSD. De uitkomsten waren verrassend; bij 84 % van de psilocybine gebruikers en bij 88 % van de LSD gebruikers, stopte een aanval volledig. Dit is zeer bijzonder, want geen enkel ander medicijn is daartoe instaat. Verder bleek dat ruim 80 % van de patiënten, na slechts één enkele dosis, maandenlang pijnvrij was. Hoe een enkele dosis ervoor kan zorgen dat iemand maanden geen last heeft van een aanval, is nog niet duidelijk, maar door dit onderzoek groeide bij veel clusterhoofdpijnpatiënten wel de hoop op een pijnvrij leven.

Naar aanleiding van zijn eerste studie, voerde Dr. Andrew Sewell in 2008 een uitgebreider onderzoek uit. Deze keer onderzocht hij of LSA eenzelfde effect had. LSA zit onder andere in de zaden van Hawaiian baby woodrose en Morning glory en heeft net als LSD een bewustzijnsverruimend effect. 367 clusterhoofdpijnpatiënten namen aan dit onderzoek deel. Ook deze keer waren de resultaten verrassend. Van de deelnemers bleek namelijk 56 % positief te reageren op LSA. Verder werd duidelijk, dat de dosis waarbij LSA werkzaam is, zeer laag ligt. Deze is zelfs zo laag, dat na inname geen of nauwelijks bewustzijnsverandering optreedt. Wanneer clusterhoofdpijnpatiënten de heilzame effecten van psychedelica willen ervaren, dan hoeven zij dus niet te trippen, wat in sommige gevallen wel zo wenselijk is.

Naar aanleiding van bovenstaande resultaten, werd in 2010 een nieuw onderzoek gestart, ditmaal geleid door Dr. Matthias Karst en Dr. John Halpern. Voor dit onderzoek werd de stof BOL-148 gebruikt. Deze stof is afgeleid van LSD, maar heeft geen enkel bewustzijnsveranderend effect. Vier patiënten met chronische clusterhoofdpijn kregen het medicament toegediend, drie van hen waren maanden pijnvrij. De andere deelnemer ervoer grote verbetering.

Nu zou je misschien denken: “Er bestaat een potentieel middel waarmee clusterhoofdpijnpatiënten effectief geholpen kunnen worden; logischerwijs wordt hier intensief onderzoek naar gedaan.” Helaas ligt het iets gecompliceerder, want ondanks dat BOL-148 geen enkel hallucinogeen effect heeft en er geen enkele aanwijzing bestaat dat dit middel bij zeer lage dosissen toxisch is, wordt het gebruik door de FDA niet goedgekeurd. Waarom deze stof verboden is, is een groot raadsel, maar hierdoor is het ongelofelijk moeilijk om een groot onderzoek te starten naar de heilzame werking van BOL-148.

Dit is natuurlijk een zeer moeilijke situatie. Voor een groot aantal clusterhoofdpijnpatiënten is (een zeer lage dosis) psychedelica namelijk hun enige redding, maar het wordt hen verboden dit te nemen. In Nederland is de wetgeving gelukkig niet zo streng en behandelen veel clusterhoofdpijnpatiënten zichzelf succesvol met psychedelica. In Amerika is de situatie een beetje anders, want daar kan je al achter de tralies verdwijnen, wanneer je alleen al wordt betrapt op het gebruik van LSD. Dit geldt helaas ook voor clusterhoofdpijnpatiënten. Het feit dat mensen diep moeten lijden, enkel vanwege wetgeving klopt natuurlijk niet.

De organisatie clusterbuster strijdt dan ook tegen dit onrecht. Verder is het te hopen, dat organisaties zoals MAPS en Stichting OPEN doorgaan met hun werkzaamheden. Deze organisaties steunen en promoten namelijk het onderzoek naar psychedelica. Uiteraard zijn zij bekend met de mogelijke heilzame effecten van LSD, LSA en psilocybine en zij zetten zich dan ook in voor het mogelijk maken van verder onderzoek hiernaar.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.