BlogEven voor de eerlijkheid..
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Even voor de eerlijkheid..

14-10-2013

Onze hersenen zijn natuurlijk veel gecompliceerder dan dat we kunnen begrijpen, zelfs vandaag de dag. Naar mijn mening hebben we echter een stuk meer controle over ons brein dan we geneigd zijn om te denken. De meeste dingen die we doen, doen we zonder na te denken over onze onbewuste motivaties. Omstandigheden spelen bijvoorbeeld een erg grote rol in onze onbewuste beredenering. Of we ons beseffen dat we beslissingen nemen om specifieke redenen of niet, ondermijnt niet het feit dat we dit doen.

Er wordt al gedurende tijd luidruchtig geroepen dat drugs zo ontzettend slecht voor je zijn. Er is echter sinds eind jaren zeventig al onderzoek verricht dat duidelijk aantoont dat het niet per se de drugs zijn die tot extreme verslavingen leiden maar dat het stremmende omstandigheden zijn waar de drugsmisbruikers onder lijden. De conclusie was dat "drugs niet de oorzaak zijn van verslaving", "de schijnbare verslaving aan opiaten (...) is toerekenbaar aan levensomstandigheden en niet aan het middel zelf.”*(artikel)
De voorgaande experimenten waren onder zulke barre omstandigheden verricht dat het de betrouwbaarheid van de resultaten verstoorden. In 2001 heeft de onderzoeker Alexander aan de Canadese Senaat de resultaten gepresenteerd, maar - zoals we hadden kunnen verwachten - werd hem dit niet in dank afgenomen.

Om zijn hypothese nog verder te ondersteunen heeft Alexander 57 dagen lang morfinehydrochloride aan 16 - 20 ratten van verschillende seksen toegediend, waarna de ratten in kooien zijn gestopt die 200 keer groter waren dan standaard laboratorium kooien, met meer dan voldoende voedsel en speelmaatjes. De conclusie was duidelijk: "Niets dat we hebben kunnen doen produceerde iets dat leek op verslaving bij ratten die werden ondergebracht in een redelijk normale omgeving. " Ook dit onderzoek werd helaas weer enkel negatief ontvangen door de pers.


In 2010 heeft Alexander samen met een aantal andere wetenschappers een artikel gepubliceerd met de titel: "A Change of Venue for Addiction: From Medicine to Social Science" (Een verschuiving binnen verslaving: van medicijn tot sociale wetenschap). In de eerste paragraaf wordt al heel duidelijk vermeldt: "De wereldmaatschappij is gefaald in het bedwingen van de verwoestende vloedgolf van verslaving aan drugsgebruik en ontelbare andere gewoonten. Een eeuw aan wetenschappelijk onderzoek heeft niet geleid tot een duurzame consensus over wat verslaving is, wat de oorzaak is, en hoe het kan worden verholpen. Artsen, hulpverleners in de verslavingszorg, maatschappelijk werkers en psychologen hebben alleen succes bij een kleine minderheid van de verslaafde cliënten. Politie en leger bevinden zich in een wrede en zinloze "war on drugs". Hi-tech neurowetenschappen, onderwijs, schadebeperking, en spiritualiteit kunnen ook niet de vloed van verslaving onderdrukken. De enige echte hulp komt bij de sociale wetenschappen vandaan, dat uniek geschikt is om versleten formules binnen de grondslag van de samenleving te vervangen door een productiever paradigma."

Toch blijft de media aandringen in zijn verouderde afbeelding van deze schadelijke stoffen terwijl het dus waarschijnlijk aan de maatschappelijke omstandigheden toe te bedelen is dat zoveel mensen verslaafd raken. Uiteraard zal elke gebruiker na de inname van opiaten ontwenningsverschijnselen ervaren en deze soorten drugs zullen het zeker proberen om je terug in hun delirium te trekken. Waar de onderzoekers zoveel onenigheid over hebben is de mate waarin zelfcontrole kan worden uitgeoefend. Als onze omstandigheden beter zouden zijn geweest dan had de aantrekkingskracht niet zo sterk kunnen zijn. Het is duidelijk dat we nog niet zo goed kunnen omgaan met onze samenleving maar bij het zoeken naar oplossingen moeten we misschien onze blik werpen op het aanbieden van actuele informatie, in plaats van het stimuleren van valse publicaties en het schaamteloos verbieden van bepaalde stoffen.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.