BlogUitkomst Paddo-zaak bepaalt toekomst smartshop
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Uitkomst Paddo-zaak bepaalt toekomst smartshop

08-10-2004

NOTE: The proces has been postponed to a later, yet unknown date

Houden we het droog?

Voor de consument lijkt er niet zoveel veranderd sinds de Hoge Raad in de Kerkdriel-strafzaak de verkoop van gedroogde paddestoelen verbood. Dat wil zeggen, in sommige gemeentes, waar de handhaving van de uitspraak niet zo serieus wordt genomen, de verkoop van ‘droog’ na de eerste schrik gewoon is voortgezet. ‘Vers’ betekent, wanneer we dat woord net zo gebruiken als bij champignons uit de supermarkt, al genoeg problemen voor de ondernemer. De houdbaarheid van het product is immers beperkt, en het blijft lastig een goede inschatting van de inkoop te maken. Maar nu in een proefproces tegen een Nederlandse smartshop-groothandel wordt vastgesteld dat ‘vers’ al ophoudt vers te zijn wanneer de paddo’s nog maar een uur in de koeling staan, is het hek van de dam. De eigenaar van de smartshop sleept de kastanjes voor de branche uit het vuur en gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Uit de voorafgaande rechtsgang komt een ontluisterend beeld van de Nederlandse rechtspraak naar voren: in het beste geval kan die als potsierlijk en slonzig worden gekarakteriseerd, in het slechtste als beschamend incompetent. Een juridische thriller in smartland.

Wat voorafging: november 2002 oordeelde de Hoge Raad dat gedroogde paddo’s als illegale preparaten moeten worden beschouwd, bewerkte (verse) paddestoelen dus. Dat tart elke vorm van logica, menen de belanghebbenden. Ga maar na: vers is er geen vuiltje aan de lucht, en dat wordt bevestigd door nota bene de overheid zelf, die door VWS rapportages liet uitvoeren waaruit bleek dat paddo’s als ongevaarlijk voor de gezondheid kunnen worden beschouwd. Zodra diezelfde officieel veilig verklaarde paddo echter geen water meer bevat, hebben we geen onschuldige eco-drug, maar een gevaarlijk verboden middel in handen - althans, zo lag het eind 2002. Naar de reden voor dit bizarre besluit kan je alleen maar gissen, hoewel het voor de hand ligt er buitenlandse druk achter te vermoeden, met name vanuit de VS, dat zich zeer actief inzet tegen alles wat met geestverruimende paddestoelen te maken heeft. En die inzet blijft volgens Amerikaanse traditie niet tot het eigen grondgebied beperkt. Zo zijn Nederlandse bedrijven al gedwongen hun websites aan te passen voor Amerikaanse bezoekers. Ter illustratie: op het moment wordt in de VS zelfs uitgezocht of het juridisch haalbaar is ook paddo-kweekinstructies tot illegale drugsparafernalia te laten verklaren.

Nog voor de uitspraak van de hoge raad wordt in augustus 2002 een vertegenwoordiger van de bewuste Smartshop aangehouden door de politie. In zijn auto worden paddo-kweekkits en (verse) paddo’s aangetroffen. Vermoedelijk net zo verward als smartshophouders over wat nu eigenlijk nog wel en wat niet legaal is, besluiten de agenten de handel in een opwelling van daadkracht maar in beslag te nemen. Het incident zal de aanzet vormen van een nieuwe rechtzaak die de uitspraak van de Hoge Raad onderuit zou halen.

Champignonkratjes-arrest
Op 10 februari 2003 kwam de zaak naar aanleiding van de aanhouding bij Breda voor. De verdediging werd gevoerd door Mr. Adèle van der Plas, die eerder het Santo Daime genootschap bijstond en de paddo´s ook voor de Hoge Raad verdedigd heeft.
De centrale vraag in het proces was of de bij de vertegenwoordiger aangetroffen paddo´s bewerkt waren of niet. De verdediging stelde dat er geen enkel bewijs was dat ze ‘actief’ gedroogd waren. Het enige argument dat de aanklager, kon verzinnen was dat de paddo´s ‘voor consumptie geschikt waren en daarom illegaal zijn’. Een nogal armoedig argument voor een juridisch geschoold professional dat bovendien niets met de wet te maken heeft. Tegen zoveel intelligentie was niemand in de rechtszaal opgewassen, dus nam de voorzitter/hoofdrechter de rol van aanklager maar op zich. Hoewel de zaak toen nog moest beginnen, had hij al aan het begin van de rechtszaak duidelijk gemaakt hoe hij over de zaak dacht: de paddo´s waren bewerkt - en dus illegaal - omdat ze verpakt waren en opgeslagen in goed geventileerde kratjes. Door dat ventileren zou actief een bewerking (lees: drogingsproces) zijn verricht. Wat de rechter niet wist, was dat deze kratjes gewoon champignonkratjes heten, en dat deze bij elke (consumptie)paddestoelenhandel worden gebruikt. Er werd de verdediging echter geen ruimte meer geboden dit misverstand op te helderen. Tijdens de zitting probeerde de rechter met zijn mederechters en aanklager voor de vorm juridische argumenten te vinden om de paddo´s als bewerkt te beschouwen. De verdediging had erg goede argumenten, maar deze vonden geen gehoor bij de rechters. De voorzitter/hoofdrechter vond het plafond veel boeiender dan de argumenten. Je kon nog hem nog net niet verveeld horen zuchten. De toxicoloog de Wolff mocht niet als deskundige gehoord worden, en de hoofdinspecteur van opiumwetzaken (VWS) waren evenmin welkom omdat die volgens de aanklager ‘niets bijdroegen aan de verdediging’.
De verdediging bracht een ludiek element in door de rechter een serie paddo´s voor te zetten waaruit hij de legale en illegale moest aanwijzen. De uitstalling bestond uit kakelverse tot kurkdroge paddestoelen. De rechter meende dat het bakje verse paddo´s dat minimaal was ingedroogd illegaal was. Een verse paddo verliest namelijk, zelfs in de koeling, dagelijks 5% vocht. Volgens de rechter is een ingedroogde paddo ook een gedroogde paddo. Dat zou betekenen dat een verse paddestoel ophoudt vers te zijn, en daarmee illegaal wordt, na…. ja na wat eigenlijk? Nadat er 1% vocht uit is verdampt? 2%, of 5%? De uitspraak is niet alleen volkomen troebel maar geeft de politie ook een middel in handen om naar eigen willekeur op te treden. En is daarmee volkomen onacceptabel voor een branche die toch al op de schopstoel lijkt te zitten.

Uitspraak tart Hoge Raad
De uitspraak kwam twee weken later: 240 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijk, voor de vertegenwoordiger wel te verstaan. De rechtbank stelt dat paddo´s een gevaar voor de volksgezondheid zijn, daarmee vrolijk aan alle conclusies van het ministerie van VWS over paddo´s voorbij walsend. Alle rapporten wijzen unaniem uit dat paddo´s niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De rechtbank beschikte over deze stukken voorhanden. Je kan als leek alleen maar verbijstering voelen bij zoveel onkunde. Door de uitspraak kan een tot dusver legale verse paddo illegaal worden zodra je die verpakt of neerlegt.
Ondanks alle stress en de hoge kosten is Ananda Schouten, de eigenaar, in hoger beroep gegaan. Ananda: “Voor ons is het een principekwestie. Al was er een symbolische straf opgelegd, dan nog waren we in beroep gegaan. We gaan door tot de Hoge Raad!' Dan voegt hij daar bedachtzaam aan toe: “Als onze vertegenwoordiger al die stress tenminste kan opbrengen'
De aangeklaagden die nu de tegenaanval hebben gekozen, brengen nieuwe wapens in stelling in dit paddoproces van de eeuw. Het bestuur van The International Narcotics Control Board van de Verenigde Naties hebben zich bereid verklaard op de zitting de visie van The Board uiteen te zetten. Ondertussen gaat de smartshop ondanks de uitspraak gewoon door met de distributie van verse paddo´s.

Ondertussen heeft op 7-5-2004 een hele spannende zitting plaatsgevonden bij het hoger gerechtshof te Den Bosch. Dit had eigenlijk het hoger beroep moeten zijn. De aanklager had ook zitting bij de zaak Kerkdriel. Net als in Breda werd professor de Wolff door de aanklager als getuigen afgewezen en ook het bestuur van The International Narcotics Control Board van de Verenigde Naties mocht de rechtszaal niet in. De vele krantenartikelen die dag en het sterke betoog van Adéle zijn wellicht aanleiding geweest voor de rechters om de zaak te verdagen en de getuigendeskundigen toch uit te nodigen. De rechters vonden de zaak zo interessant dat zij deze ervoor hebben gezorgd dat zij alle drie aanwezig konden zijn. Dat er een hele dag voor is uitgetrokken, geeft aan dat het een grote zaak betreft; normaal behandeld een rechter ongeveer tien zittingen op een dag.

Volgens Ananda zal deze zaak, die op 29 oktober a.s. in Den Bosch voorkomt, beslissend zijn voor de toekomst van paddo´s in de Nederlandse smartshops. Dat is mogelijk, al kan die toekomst ook zo uitpakken dat er binnen de gemeentes, denk aan het huidige vaak niet gehandhaafde verbod op ‘droog’, een vorm van pragmatisch gedogen ontstaat – hetgeen feitelijk neerkomt op willekeur en rechtsongelijkheid. Maar die uitkomst valt, net als het even willekeurige coffeeshopbeleid, keurig onder te brengen in ons pragmatische poldermodel.
Inmiddels zijn op diverse plaatsen in het land dankzij alle tegenstrijdige signalen van de rechtbanken nu al winkels in rechtszaken over paddo´s verwikkeld.
Ananda over het grotere plaatje: “Ik zie de uitspraken als puur politiek, aangestuurd vanuit conservatieve hoek. Ze maken, net als de pesterijen waar steeds meer smartshops mee te maken hebben, deel uit van een beleid waarin ook ephedra en kava-kava illegaal zijn gemaakt. Ook is er een Europese wet in de maak die het benoemen van psychoactieve werkingen verbied. Dan komt er nog het E.U. Food Supplement Directive. Daarin wordt vastgelegd dat alle nieuwe voedingssupplementen die na 1995 op de markt zijn gekomen, moeten worden aangemeld en niet worden toegelaten totdat bewezen is dat ze onschadelijk zijn. Het onderzoek daarvoor moet je uiteraard zelf bekostigen. Nu is het al zo dat je geen claims meer mag maken over de werking van een product, de dagdosering moet je op de verpakking zetten, alsof je dan elke dag het product moet nemen.'


Bron: Soft Secrets september 2004, aangepast door Azarius.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.