BlogLSD als medicijn?
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

LSD als medicijn?

31-08-2004

Mogelijk toekomst voor psychoactieve drugs als geneesmiddel

Zullen illegale hallucinogene drugs als LSD en psilocybine ooit tot waardige, op recept verkrijgbare medicijnen verworden?

Het is begonnen met cannabis: dit in veel landen ooit verboden middel kan inmiddels een mainstream pijnstiller genoemd worden. Er zijn tegenwoordig van cannabis gemaakte pijnstillende pillen en sprays ontwikkeld om mensen met MS, kanker en aids van hun klachten af te helpen.

Een aantal wetenschappers en psychotherapeuten geloven dat de krachtigere psychoactieve drugs zoals psilocybine, de werkzame stof in ‘magic mushrooms’, een toekomst kunnen hebben als medicijn bij tal van aandoeningen.

Baanbrekend onderzoek
In de Verenigde Staten, heeft de Food and Drug Administration (FDA) een pilot studie goedgekeurd, maar niet gefinancierd, die als doel heeft te onderzoeken of de euforie en het inzicht van een milde psychedelische ‘trip’ de fysieke en emotionele pijn die kankerpatiënten dagelijks ervaren kan verlichten.

Charles Grob, professor in de psychiatrie en pediatrie van het Harbor-UCLA Medical Centre, Californië, en hoofdwetenschapper bij de kanker-psilocybine proef heeft gezegd: “er zijn goede mogelijkheden'. En: 'Een significant aantal patienten kan voordeel hebben van deze behandelingen'.
Professor Grob zal een van de eerste wetenschappers in 25 jaar zijn die een persoon psilocybine zal toedienen in een therapeutische setting. Hij wil zien of de levens van deze mensen verbeteren wanneer psychoactieve drugs worden gebruikt onder nauwkeurig gecontroleerde omstandigheden.

Resultaten in het verleden

In het verleden bleken dergelijke methodes al te werken: in de jaren ’60 gaven kankerpatienten aan minder last te hebben van angstgevoelens en angst voor de dood, een betere stemming en verbazend genoeg zelfs minder pijn in de weken na hun behandeling met LSD, wat dezelfde structuur en effecten heeft als psilocybine.

In de jaren ’50, ’60 en ’70 waren er in veel Europese landen actieve centra waar men onderzoek deed naar psychoactieve drugs. Dr Kate Law van Cancer Research UK staat positief tegenover het onderzoek. “De patienten zijn volwassen en mensen maken hun eigen keuzes. Het is van belang dat we deze psychoactieve middelen dezelfde strenge standaarden opleggen als we dat bij andere geneesmiddelen doen'.

Toepassing

Dr Ken Checinski is lid van het Royal College of Psychiatrists en hoogleraar aan St Georges Medical School in Londen. Hij representeert de mening van veel psychiaters wanneer hij zegt dat de toepassing van deze middelen bij patiënten erom vraagt de balans te vinden tussen de voordelen en de risico’s. “Aan de ene kant hebben terminale patienten recht op een pijnloze periode tijdens de laatste weken van hun leven, terwijl zij ook in staat moeten hun leven zo normaal mogelijk te leiden. Het is onacceptabel om ze tijdens deze periode psychologisch onwel te laten zijn.'
“Maar veel drugs hebben ook een medicinale werking: amfetamine en afgeleiden van cocaine, opiaten, tranquillizers en nu ook de cannabinols, dus er is geen reden waarom we niet het gebruik van zerotonine agonisten (hallucinogenen) zouden overwegen.
Hoe dan ook, de overheden zouden onderzoeken als deze moeten financieren in plaats van belangengroepen'.

Geloofwaardigheid bereikt
Het wetenschappelijk gebruik van geestverruimende middelen is al vaak controversieel geweest. Professor Grob en vele anderen hebben lang gestreden voor een herziening van hallucinogenen als waardige medicijnen. Ze worden hierin gesteund door non-profit organisaties van gelijkstemmige wetenschappers als MAPS (the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), die geloven dat verboden middelen als MDMA (ecstacy) en psilocybine een betere kans hebben aandoeningen met succes te bestrijden, dan conventionele behandelingen.

Er zijn nog enkele andere onderzoeken gaande naar de geneeskrachtige werking van MDMA en psilocybine. Al met al, deze onderzoeken worden meer getolereerd dan gesponsored door overheden. Niettemin weten MAPS en andere academici dat de ogen van autoriteiten en een grotere wetenschappelijke gemeenschap op hen gericht zijn.
“We heropenen een gebied dat de laatste 25 jaar zo goed als gesloten is gebleven', aldus professor Grob.

Bron: Arran Frood, BBC Health – UK Edition.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3528730.stm


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.