BlogEvaluatie: LSD om alcoholisme te behandelen
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Evaluatie: LSD om alcoholisme te behandelen

30-05-2012

Tientallen jaren geleden waren er een aantal klinieken die LSD inzetten om alcoholisme te behandelen, en niet geheel zonder succes. Maar tot nu toe is er geen onderzoek gedaan naar de gezamenlijke resultaten van deze tests om exact te kunnen beoordelen hoe effectief LSD was. Een nieuwe analyse, gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology levert het bewijs voor een helder en consistent gunstig effect van LSD bij de behandeling van alcoholverslaving.

Teri Krebs en Pål-Ørjan Johansen zijn beide verbonden aan de Afdeling Neurowetenschappen aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU) in Noorwegen. Tijdens de onderzoeksbeurzen aan de Harvard Medical School, zagen een gat in de kennis rondom lyserginezuurdiethylamide's (LSD's) en het potentieel voor alcoholisme behandeling. Geen onderzoeker had ooit een kwantitatieve meta-analyse van eerdere klinische studies met LSD gedaan.

Krebs en Johansen hebben na hun onderzoeken de resultaten gebundeld. Zij hebben zes studies met positieve resultaten geïdentificeerd, alle uitgevoerd eind jaren '60 en begin '70. Deze onderzoeken waren uitgevoerd onder 536 deelnemers, de meesten van hen waren mannen die deelnamen aan alcohol-gerichte behandelingsprogramma's. Patiënten met een voorgeschiedenis van schizofrenie of psychose werden uitgesloten van onderzoek. Er werden lage dosissen van LSD gebruikt en elke test werd duidelijk omschreven.

LSD had een gunstig effect op alcoholmisbruik in elke fase van de behandeling. Gemiddeld 59% van alle patiënten die LSD toegediend kregen ervoeren een verbetering, tegenover 38% van de controlegroep die het niet toegediend kregen. LSD biedt ook een gunstige invloed op de afhankelijkheid. Deze effecten duren minstens 12 maanden.

Met betrekking tot de blijvende effecten van de LSD behandeling, merkte een van de de onderzoekers op: "Het kwam nogal vaak voor dat patiënten aangaven nieuwe inzichten gekregen te hebben in hun problematiek en het gevoel dat ze een nieuwe kans in het leven kregen, inclusief het sterke voornemen om te stoppen met drinken."


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.