BlogAbsint weer legaal
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Absint weer legaal

23-07-2004

Absint mag na 95 jaar verbanning weer worden verkocht in Nederland.

De Amsterdamse slijter Boorsma heeft de rechtbank in Amsterdam verzocht om, na in beslagname van een fles van de verboden drank absint door de Keuringsdienst van Waren, de 95 jaar oude wet die absint in Nederland verbiedt op te heffen. Vrijdag 23 juli heeft de rechtbank besloten dat de wet is ingehaald door de Europese wetgeving en daarom door de papierversnipperaar gehaald kan worden.

In plaats van de boete te betalen begon Boorsma een proefproces: “Ik vind het op een heksenjacht lijken. De absint die nu op de markt te koop is, voldoet aan alle regels van de Europese Unie.' Deze absint wordt vrij en legaal geproduceerd en verkocht in onder meer Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. De hoeveelheid thujon zit ruim onder de door de Europese unie maximaal toegestane hoeveelheid. Thujon heeft net als cafeine effect op het zenuwstelsel, hoewel dit effect minimaal is. Het drinken van een fles absint, wat absoluut niet aan te raden is, leidt tot niets anders dan hevige dronkenschap. Drink absint daarom vooral om de smaak en niet vanwege de vermeende hallucinerende werking.


Over absint

Absint werd eind achttiende eeuw voor het eerst gebrouwen door een Franse arts, het resultaat was een brandewijn van anijs en alsem, het kruid waaraan het zijn groene kleur te danken heeft.

De drank werd populair in bijna heel Europa nadat Pernod de eerste absintstokerij opgericht had. Vooral artistiekelingen als Baudelaire, van Gogh, Manet, Picasso en Hemingway waren liefhebbers van deze drank.
Het verhaal waarmee het verzet tegen absint gepaard ging luidde dat de werkzame stof thujon tot waanzin leidde. Echter, in de goedkopere versies van absint zaten indertijd stoffen die veel gevaarlijker waren: groenkleurige instectendoder, koperacetaat en ammonia.

De drank werd definitief verboden in 1909 in Zwitserland en de Benelux nadat een Zwitser zijn gezin had uitgemoord onder invloed van absint. Frankrijk verbood het in 1915 en hield het groene goedje voor het gemak verantwoordelijk voor de nederlagen tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Legaliteit

In veel Europese landen is absint vrij verkrijgbaar in de slijterij. Het bevat 50 tot 75% alcohol. Het Nederlandse verbod dateert uit een tijd waarin er ook onder meer verboden waren op overspel, gokken en anticonceptiemiddelen, verboden die allen lang geleden al achterhaald bevonden werden.

Zolang thujon van nature aanwezig is, en het gehalte ervan in een alcoholische drank niet boven het vastgestelde percentage komt mag de drank vrij verhandeld worden in Europa. Daarom hebben andere Europese landen hun oude absintwetten ingetrokken.
Dit heeft nu ook de Nederlandse rechtbank ingezien.

De interpretatie van een rechter heeft ertoe geleid dat het kabinet per 3 september 2004 instemt met het intrekken van de Absintwet. Volgens het Kabinet is deze wet niet langer nodig ter bescherming van de volksgezondheid.
Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. Daarna wordt het voorstel bij de Tweede Kamer ingediend.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.