BlogStrenger tegen drugs
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Strenger tegen drugs

19-07-2004

DEN HAAG - Het tolerante Nederlandse softdrugsbeleid wordt door nauwere Europese samenwerking onherroepelijk strenger. Dat is de boodschap van premier Jan Peter Balkenende, die vanaf 1 juli 2004 voorzitter is van de Europese Unie.

''We moeten de realiteit onder ogen zien. Er zijn problemen, vooral in de grensstreken, en we weten dat we steeds meer oog moeten hebben voor wat andere landen doen,'' zei de premier tijdens een ontbijt met journalisten in Den Haag ter gelegenheid van de start van het Nederlands EU-voorzitterschap.

Het komende halfjaar zal Nederland alle bijeenkomsten van EU-ministers voorbereiden en leiden. Samenwerking op het gebied van justitie is daarbij een van de centrale thema's. Balkenende wil dat de EU-landen harder optreden tegen de handel in harddrugs en de daarmee samenhangende criminaliteit bestrijden. Maar het gedoogbeleid ten opzichte van softdrugs, dat binnen de EU uitsluitend in Nederland bestaat, kan volgens hem niet helemaal buiten schot blijven.

Een discussie over de aanpak noemt de premier onvermijdelijk. ''We moeten niet de pretentie hebben dat alles wel goed komt wanneer we de koffieshops vrijgeven, want dat is niet waar. Er zijn wel degelijk problemen met verslaving, met criminaliteit, met drugstoerisme en de gezondheidszorg. We hebben een vorm van vrijheid die in de kern kan blijven bestaan, maar we moeten ons bewust zijn van de risico's. Als de Nederlandse straffen ook in de toekomst veel lichter zijn dan de straffen elders in Europa, ontstaat er een probleem. We willen geen doelwit worden van criminelen die gebruik maken van een strafsysteem dat milder is.''

De belangrijkste opdracht waarvoor Nederland komt te staan, is het besluit over de toetredingsonderhandelingen met Turkije dat in december moet worden genomen. In oktober komt de Europese Commissie met rapportage over de vraag of in Turkije de mensenrechten, de rechtsorde en de democratie voldoende gewaarborgd zijn. Dat rapport zal kritisch zijn, verwacht minister van Buitenlandse zaken Ben Bot. (GPD)


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.