BlogNederlandse kabinet verbiedt khat
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Nederlandse kabinet verbiedt khat

31-01-2012

Eerder deze maand kondigde het kabinet aan dat khat (Catha edulis) verboden wordt in Nederland. Hiervoor was Nederland een van de weinige landen waar de plant nog legaal was. Het importeren en gebruik van khat is vooral populair onder Somaliërs en traditioneel in de vorm van het kauwen op de bladeren. De overheid ontmoedigde de verkoop van khat al geruime tijd.

Dat ons kabinet zich nu genoodzaakt lijkt te voelen om de strikte regelgeving van andere Europese landen te volgen is onbegrijpelijk. Volgens een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt het gebruik qat een opmerkelijk lager risico met zich mee, vergeleken met de ‘boosdoeners’ heroïne, cocaïne, alcohol of tabak.

Het kabinet baseerde haar besluit op een onderzoek van het Trimbos instituut waaruit blijkt dat ongeveer 10% van het khat gebruik tot problemen leidt. Matig gebruik zou echter geen probleem zijn. De verdere argumenten lijken sterk op de argumenten van de Britse regering, zoals we een aantal jaren geleden al berichtten.

Net als in dat oude nieuwsartikel zou het khatgebruik van de Somalische gemeenschap in Nederland tot grote sociale problemen leiden. De roes als gevolg van het kauwen op de bladeren zou de hoge werkloosheid van deze bevolkingsgroep in stand houden. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid. Het onderzoek van Trimbos vermeldt:

"Op basis van het beperkte beschikbare onderzoek en een gemis aan wetenschappelijke onderbouwing is de causaliteit niet te beoordelen. De vraag blijft bestaan of de sociaaleconomische problematiek een gevolg kunnen zijn van (problematisch) qat gebruik, of dat qat gebruikt wordt om deze problemen te 'ontvluchten'."

Door het Nederlandse ontmoedigingsbeleid is Azarius al geruime tijd gestopt met het leveren van khat, maar we zetten nog steeds grote vraagtekens bij de redenering van onze overheid. Zoals een NRC lezer al reageerde: moeten we dan ook maar niet eens een verbod gaan invoeren op voetbal, alcohol en tabak? Wordt dat niet gebruikt om de realiteit even te ontvluchten en zijn deze middelen dan niet verantwoordelijk voor allerlei sociale overlast?

Artikels

NRC Weblog: Het verbieden van qat is makkelijk, maar niet voldoende.

Onderzoek Trimbos: Qat gebruik onder Somaliërs in Nederland (PDF)


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.