BlogAvatar: psychedelische speelfilm?
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Avatar: psychedelische speelfilm?

02-02-2010

Hoewel sommigen van mening zijn dat James Cameron's Avatar 3D film onze geest moet verlichten, vinden anderen het niets meer dan hersenloos, met geweld doorspekt Hollywood amusement. Ondertussen zijn er diverse blogs en artikelen verschenen waar niet alleen over de boodschap van de film wordt gediscussieerd, maar waar ook de invloed van psychedelica ter sprake komt.

Aya Avatar - Drink the Jungle Juice
- Erik Davis geeft zijn mening over diverse stukken uit de film waar uit volgens hem duidelijk is dat deze beïnvloed is door ayahuasca.

Avatar: The Psychedelic Worldview and the 3D Experience
- Kunnen 3D films zoals Avatar en Alice in Wonderland een brug slaan tussen de 'mainstream' gedachtengang en psychedelische waarden en ideeën?

Avatar: Downloading Our Higher Selves
- In een uitgebreid artikel neemt schrijver Antonio Lopez diverse aspecten van de film onder de loep. Desalniettemin een interessant stuk!

The psychedelic sacrament scene cut from Avatar
- Het script van een aantal scenes die niet in de film zitten staat online, en bevatten onder andere een scene waar Jake een psychedelische, mystieke ervaring ondergaat na het eten van een gloeiworm en een schorpioenenbeet.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.