BlogDrugsgebruikers goed op de hoogte
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Drugsgebruikers goed op de hoogte

26-11-2009

Mensen die wel eens drugs gebruiken zijn over het algemeen goed op de hoogte van de schadelijkheid van drugs die zij gebruiken. Alcohol en tabak rekenen zij onder de meest schadelijke drugs, zo blijkt uit een enquête door onderzoekers van UCL (University College London) en Imperial College London. De uitslag, die is gepubliceerd in het vakblad voor psychofarmacologie, suggereert dat de huidige classificatie van drugs in het Verenigd Koninkrijk mogelijk moet worden aangepast.

Via een website werden 1500 gebruikers uit de UK geënquêteerd. Hen werd gevraagd om twintig soorten drugs te rangschikken op basis van schadelijkheid. Deze 'rationele' schaal werd eerder ontwikkeld door professor David Nutt, die ook aan dit onderzoek meewerkte.

Het onderzoek toont aan dat er geen relatie is tussen de huidige legale status van een drug en de door gebruikers aangegeven mate van schadelijkheid. De Britse versie van de opiumwet kent drie categorieën, maar alcohol en tabak zijn hier niet in opgenomen.

Dr Celia Morgan, van de klinische psychofarmacologie afdeling zegt: "de wetgeving (Misuse of Drugs Act ) omtrent drugs heeft als doel gebruikers te wijzen op de schadelijkheid van drugs, maar daar wordt met de huidige classificatie niet aan voldaan. Uit ons onderzoek is gebleken dat gebruikers middelen als alcohol en tabak als schadelijker beoordelen dan stoffen die op lijst A staan, zoals LSD en XTC. We zien een duidelijk verband tussen de mate van schadelijkheid zoals die eerder is aangegeven door wetenschappers en de manier waarop gebruikers dergelijke stoffen rangschikken. Dit geeft aan dat gebruikers goed op de hoogte zijn van de schadelijkheid van diverse middelen.
"Het onderzoek laat ook zien dat de classificatie van drugs weinig invloed heeft op de keuze van gebruikers om een middel wel of niet te gebruiken. Zo is XTC de vierde meest gebruikte drug, terwijl het op lijst A staat.

Lees het volledige artikel hier.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.