BlogTripknol en kweeksets niet verboden
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Tripknol en kweeksets niet verboden

11-02-2009

In een antwoord op vragen die kamerlid Joldersma (CDA) stelde heeft minister Ab Klink verklaard dat hij geen aanleiding ziet om hallucinogene truffels en paddestoel-kweeksets te verbieden.

Vraag 1: Klopt het bericht dat hallucinerende truffels en kweeksets/sporen momenteel niet onder het paddoverbod in de Opiumwet vallen?

Antwoord 1: Ja.

Vraag 2: Wat is er bekend over de gezondheidsrisico’s van hallucinerende truffels, en zijn deze risico’s vergelijkbaar met paddo’s?

Antwoord 2: Uit onderzoek van de VWA uit 2002 is gebleken dat het totaal aan psilocine in monsters van de sclerotia van de psilocybe tampanensis (truffels) ca. 0.3% bedroeg. De andere soorten paddenstoelen die door de VWA in dit kader zijn onderzocht hadden een waarde tussen de 0.5 en 0.9%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat truffels een lagere waarde aan hallucinogene stoffen bevatten dan paddenstoelen.

Vraag 3: Zijn deze hallucinerende truffels destijds meegenomen in de risicoanalyse van paddo’s van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM)? Zo nee, ziet u alsnog aanleiding onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s van hallucinerende truffels?

Antwoord 3: In de risicoanalyse van het CAM is niet specifiek aandacht besteed aan de truffels. Hoewel de sclerotia (truffels) andere substanties zijn dan paddenstoelen, is de werking vergelijkbaar met die van paddenstoelen. Derhalve zie ik geen reden om een nieuwe analyse te laten uitvoeren, alleen gericht op de effecten van truffels.

Vraag 4: Heeft het niet brengen onder de Opiumwet van de kweeksets/sporen van paddo’s te maken met de toegestane hoeveelheid drugs die men voor eigen gebruik in bezit mag hebben, of zijn daar andere redenen voor?

Antwoord 4: Nee, het niet brengen van kweeksets / sporen onder de Opiumwet heeft niets te maken met deze overweging. Kweeksets bestaan uit bakjes waarin zich aarde en sporen van bepaalde soorten hallucinogene paddenstoelen bevinden. Aangezien er in deze gevallen nog geen sprake is van zwamvorming vallen sporen niet onder de definitie van paddenstoelen. Pas als de sporen uitgroeien tot paddenstoelen kunnen ze effect sorteren. Om dezelfde reden valt bijvoorbeeld maanzaad ook niet onder de werking van de Opiumwet.

Vraag 5: Ziet u reden om de kweeksets/sporen alsnog onder de werking van de Opiumwet te brengen?

Antwoord 5: Nee, gelet op het antwoord bij vraag 4 zie ik geen reden om kweeksets / sporen onder de werking van de Opiumwet te brengen.

Eerder ging de minister door het stof nadat bekend was dat hij had gelogen over een incident waarbij een Fransman zijn hond zou hebben gevild onder invloed van paddo’s. Klink bleef dit argument gebruiken als argument ter verdediging van het verbod, ook al was hij er van op de hoogte dat de man niet onder invloed was van paddo’s.

Ondertussen is het VLOS nog steeds bezig met het hoger beroep (van het kort geding) tegen het verbod. Dit hoger beroep dient binnenkort, we houden je zoals gewoonlijk op de hoogte. (Ook of/zodra we de verkoop van o.a. growkits hervatten.)

Update: Het spoedpleidooi zal plaatsvinden op 5 maart. Fingers crossed!


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.