BlogPsychedelisch onderzoek: verleden, heden en toekomst
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Psychedelisch onderzoek: verleden, heden en toekomst

01-04-2008

Psychiater Stan Grof, M.D., heeft meer dan vijftig jaar onderzoek verricht naar de uitwerking van buitengewone bewustzijnstoestanden op gezondheid en welzijn van individuen, en heeft diverse boeken geschreven waarin hij zijn inzichten deelt. Tot Dr. Grof’s uitvoerige onderzoek behoort zijn persoonlijke ervaring met psychedelische psychotherapie alsmede het toepassen van andere technieken, met name holotropisch ademwerk.

"In een van mijn eerste boeken suggereerde ik dat de waarde van LSD en andere psychedelica voor psychiatrie en psychologie vergelijkbaar was met de waarde van de microscoop voor biologie en geneeskunde, of de telescoop voor astronomie. Wat ik sindsdien met psychedelica ervaren heb heeft die eerste indruk alleen maar bevestigd."

"Het gebruik van psychedelische middelen vindt al vanaf het begin van de mensheid plaats. Sinds onheuglijke tijden werden planten met krachtige bewustzijnsverruimende bestanddelen toegepast om buitengewone bewustzijnstoestanden op te wekken, of eigenlijk een belangrijke subgroep ervan, die ik "holotropisch" noem. Deze planten hebben een belangrijke rol gespeeld in sjamanistische gebruiken, genezingsceremonies, overgangsriten, en diverse andere spirituele tradities. De inheemse stammen en volkeren die gebruik maken van psychedelische middelen behandelen deze planten met respect en beschouwen hen het vlees der goden."

Lees zijn zeer interessante blog op Reality Sandwich.


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.