BlogAmsterdamse smartshops: de stand van zaken
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Amsterdamse smartshops: de stand van zaken

06-07-2007

Smartshophouders in de binnenstad van Amsterdam pleiten voor strengere regels, om een Haags verbod voor te zijn. Een vergunningstelsel zou de problemen rond de verkoop van paddo's kunnen verhelpen, hoopt de branche.

De verkoop van paddo's kwam in het geding, na een ongeval in maart van dit jaar. Een zeventienjarig Frans meisje was na het eten van paddo's van een brug gesprongen, vervolgens overleed ze. Daarnaast bleek uit cijfers van de GGD dat sinds 2005 meer toeristen eerste hulp nodig hadden na paddogebruik.

Overtredingen

''Het probleem ligt niet bij de smartshops, maar bij de winkeltjes die paddo's zonder voorlichting verkopen, tussen de souvenirs en T-shirts in,'' zegt Guy Boels, voorzitter van de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops.

Toch is het niet zo dat alle smartshops zich wel aan de regels houden. De gemeente Amsterdam heeft per direct twee smartshops in de Spuistraat in het centrum gesloten. Tijdens een controle bleek dat de shops Innerspace en The Magic Mushroom Gallery de Opiumwet overtraden, aldus de gemeente donderdag. In de smartshop Innerspace vonden controleurs een aantal zakken met gedroogde paddestoelen met de verboden stof psilocybine, waarmee de betreffende paddo's doorgaan voor harddrugs. Ook in het pand van The Magic Mushroom Gallery werd een aantal van deze zakken aangetroffen. Daarnaast had deze smartshop GHB liggen.

De gemeente Amsterdam voert in samenwerking met de politie, de Inspectie van de Volksgezondheid, de belastingdienst en de Voedsel en Waren Autoriteit sinds begin dit jaar intensieve controles uit bij smartshops.

Verbod?

Een verbod op paddo’s werd geopperd door kamerleden van CDA, VVD, PVV en Christenunie; daartoe heeft de Tweede Kamer een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s die paddo’s meebrengen voor gebruikers en de samenleving. De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft het onderzoeksrapport is inmiddels klaar. Het is besproken in de kamer maar pas na de zomer wordt het publiekelijk bekend gemaakt. Dan zal pas een beslissing worden genomen over de toekomst van de paddo in Nederland.

In 2000 is al eenzelfde onderzoek gedaan naar de risico’s die paddestoelen meebrengen voor de gebruiker, de samenleving, de openbare orde en criminele betrokkenheid. Al deze risico’s waren nihil of gering, waardoor (verse) paddestoelen niet in aanmerking komen voor een verbod.

VLOS, Vereniging Landelijk Overleg Smartshops, pleit nu voor regulering van de verkoop zodat paddo’s op een veilige en legale manier verkrijgbaar kunnen blijven. De volgende aanbevelingen zullen bij de presentatie van het onderzoeksrapport aan de regering worden gedaan.

1) Geen verkoop van paddo’s onder de 18 jaar, zoals de VLOS al in haar Huishoudelijk Reglement heeft staan sinds haar oprichting in 1997.
2) Verdere professionalisering van de branche door middel van het opzetten van een nieuwe cursus voor smartshophouders en personeel, in samenwerking met het Trimbosinstituut.
3) Een uniforme paddo voorlichting flyer, in zoveel mogelijk talen.
4) Het concentreren van de verkoop van Paddo’s in professionele gespecialiseerde verkooppunten, die zich aan alle regels houden, herkenbaar door een Keurmerkvignet van de VLOS.

Meer over de gevolgen van een mogelijk paddoverbod zijn te lezen in de column van Guy Boels, voorzitter VLOS.

Bestel hier Magic TrufflesMet dank aan:

Het Parool
De Volkskrant
VLOS

Visual Bliss (foto)Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.