BlogNederland blokkeert platwalsen papavers
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Nederland blokkeert platwalsen papavers

31-01-2007

Een plan van de Afghaanse president Karzai om de papaverteelt in zijn land harder te bestrijden mag niet worden uitgevoerd in de Nederlandse provincie Uruzgan. De Nederlandse regering ligt dwars. Minister Van Ardenne van ontwikkelingssamenwerking, afgelopen week op bezoek bij de Nederlandse troepen in Zuid-Afghanistan, heeft gouverneur Munib van Uruzgan te verstaan gegeven dat hij de opdracht van zijn president moet weigeren.

Volgens Van Ardenne worden de Afghaanse boeren teruggedreven in de armen van de Taliban als hun papaverteelt wordt omgeploegd. Zij vindt het 'onwenselijk' als de Nederlandse militairen daaraan meewerken omdat daardoor de effecten van de wederopbouw teniet worden gedaan. Een harde aanpak van de grondstof voor opium is volgens Van Ardenne pas mogelijk als niet alleen de boeren, maar ook de handelaren worden aangepakt. Er moeten dan ook alternatieve gewassen beschikbaar zijn om de kleine boeren aan een inkomen te helpen.

Zij is daarmee openlijk in conflict gekomen met minister Kamp van Defensie die wel een voorstander is van het vernietigen van papavervelden om de productie van opium tegen te gaan.
Minister Kamp van Defensie vindt dat de Nederlandse militairen het beleid van de regering Karzai moeten steunen. 'Als de Afghaanse regering een plan heeft, en de Nederlandse militairen doen alles om die regering te ondersteunen, dan valt het bestrijden van de papaverteelt daar ook onder. '
De Afghaanse papaverteelt levert bijna negentig procent van de totale heroïneproductie in de wereld en vormt naar wordt aangenomen een belangrijke financieringsbron voor de Talibaan. Vorig jaar is die productie met bijna 50 procent gestegen

Drugs & Democracy Transnational Institute
Drugsdeskundige Martin Jelsma is het echter eens met de visie van minister Van Ardenne en noemt het moedig dat zij ingaat tegen beleid van de Amerikanen en de Britten. Jelsma is coördinator Drugs & Democracy Transnational Institute in Amsterdam: 'De Talibaan is op het niveau van de teelt niet direct betrokken, maar ze eisen wel hun deel op van de opium-economie door belastingheffing of wegblokkades. Ze nemen ook delen van de opiumproductie in beslag.'

Volgens Jelsma maakt het op de totale opiumproductie niet veel uit of de papavervelden in Uruzgan worden vernietigd. 'De opiummarkt in de wereld is heel stabiel en zal daar niet door worden beïnvloed. De bestrijding van de cocaïneteelt heeft ook veel negatieve bijeffecten gehad. Ten eerste zijn door het besproeien met pesticiden vanuit de lucht ook andere gewassen vernietigd en is het grondwater op sommige plekken vergiftigd. Bovendien zijn veel boeren daardoor in de handen gedreven van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC, die de boeren een basisinkomen biedt.'

Ook secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer is geen voorstander van het inzetten van ISAF-militairen bij de vernieling van de papavervelden. Drugsbestrijding is geen taak voor de stabilisatiemacht in Afghanistan. Vorig jaar heeft hij expliciet gezegd dat de NAVO militairen geen opiumjagers zijn en dat ook niet moeten worden.

Dit artikel is gebaseerd op onderstaande bronnen:
trouw 31-01-2007
wereldomroep 'Gebakkelei over opiumteelt in Afghanistan'
radio Nederland


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.