BlogPsilocybine als medicijn bij dwangneurose ?
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Psilocybine als medicijn bij dwangneurose ?

18-12-2006

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS), ook wel bekend als dwangneurose, kan mogelijk succesvol behandeld worden met hallucinogenen.
Deze aandoening kenmerkt zich door dwangmatige handelingen en ritueel gedrag zoals overmatig wassen, tellen en nakijken. Patiënten kunnen last hebben van indringende gedachten met gevolgen variërend van ongewenste seksuele fantasieën tot het begaan van gewelddaden.

OCS is wel te behandelen hoewel de oorzaak ervan nog niet bekend is. Ongeveer de helft van de patiënten valt helaas terug in het dwangmatige gedrag en een kwart reageert helemaal niet op de huidige behandelmethoden. Zelfs wanneer medicatie wel werkt, verdwijnt niet meer dan 30-50% van de symptomen. Wanneer zowel therapie als medicatie niet werkt, is een hersenoperatie de enige optie.

De hallucinogene stof psilocybine kan hier mogelijk verandering in brengen, zo blijkt uit een onderzoek van Dr. Francis Moreno, associate professor of psychiatry aan de University of Arizona, Tucson. De behoefte aan betere behandelingsmethoden en de anecdotische verklaringen van patiënten die symptomenvrij werden na het gebruik van hallucinogene middelen leidde ertoe dat Dr. Moreno een studie uitvoerde op negen patiënten. Deze mensen, die niet reageerden op andere behandelingen, kregen psilocybine toegediend en zagen een significante afname van symptomen gedurende 24 uur na toediening van een zeer lage dosis.
In dit onderzoek ervaarden de deelnemers de trip soms als stressvol en ook als psychologisch en spiritueel verheffend. Ze noemden ervaringen met andere levens, verre planeten en communicatie met goden.

Dr. Paul Blenkiron, een consultant in volwassenenpsychiatrie aan het Bootham Park Hospital in York, spreekt zijn bezorgdheid uit. “Ongeveer 12% van de mensen krijgt flashbacks bij minder dan 10 blootstellingen aan psychedelica, zelfs vele jaren later nog. Deze studie duurde zes maanden dus de lange termijn effecten zijn nog niet bekend.' Hoe dan ook: 'Als deze substantie effectief blijkt en minder bijwerkingen heeft, dan kan het een optie zijn bij ernstige gevallen waarbij geen behandeling tot dusver aansloeg'.

Dr. Moreno benadrukt dan ook dat dit onderzoek verkennend was. Maar de resultaten zijn interessant genoeg om te investeren in een groter, goed uitgevoerd onderzoek.

Volledig artikel: BBC News


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.